ETL (Extract, Transform & Load)

ETL (Extract, Transform & Load) ETL (Extract, Transform & Load) ETL is een type data integratie dat verwijst naar de drie stappen (extraheren, transformeren en laden) waarmee gegevens uit meerdere bronnen gecombineerd worden. Het wordt vaak gebruikt om een...

Datawarehousing

Datawarehousing Datawarehousing Datawarehousing is het zodanig verzamelen en organiseren van data dat een gestructureerd ‘pakhuis’ van data ontstaat waaruit op effectieve wijze selecties kunnen worden gemaakt die gebruikt kunnen worden voor analyses en...

Data visualisatie

Data visualisatie Data visualisatie Organisaties zijn in staat steeds meer gegevens te verzamelen en te raadplegen. Die hoeveelheid data blijft groeien. Om effectief gebruik te maken van alle informatie is er data visualisatie: een overzichtelijke weergave van data....

Data virtualisatie

Data virtualisatie Data virtualisatie Hoe zou het zijn om in een split second beslissingen te kunnen nemen op basis van real-time data uit uw gehele organisatie? Dit terwijl complexiteit en kosten afnemen, maar de flexibiliteit toeneemt. Dat klinkt als een utopie maar...

Data science

Data science Data science Data science is een interdisciplinair onderzoeksveld met betrekking tot wetenschappelijke methoden, processen en systemen, zoals datamining, statistische analyse en machine learning. Gecombineerd met data-integratie en...

Data governance

Data governance Data governance Data governance is de specificatie van beslissingsrechten en een verantwoordingsraamwerk om te zorgen voor passend gedrag bij de waardering, creatie, opslag, gebruik, archivering en verwijdering van informatie. Het omvat de processen,...