Business- en informatieanalyse bij Turien & Co

Centennium - Data- en Informatiemanagement

Optimalisering gebruikersbeheer binnen Turien & Co

Turien & Co is assuradeur én verzekeraar. Samen met verzekeraars ontwikkelen zij producten en diensten op maat. Met als missie om als maatschappelijk betrokken verzekeraar met onderscheidende verzekeringsproducten relevant te zijn. In de bediening van haar klanten en in de samenwerking met haar relaties wil Turien toegankelijk en empathisch zijn.

Relevant
Door hoge kwaliteit en onderscheidende oplossingen te bieden wil Turien & Co relevant zijn voor haar distributiekanaal en haar klanten. Dit doet zij vanuit een betrokkenheid die merkbaar en betekenisvol is. Haar producten en diensten worden voortdurend onderhouden en aangepast op de behoeften van de adviseurs en hun klanten.

Serviceproviders
Een van de grote behoeften die leeft is het toegang geven van serviceproviders en ‘hun’ onderbemiddelaars binnen ‘Mijn Turien’. Serviceproviders zijn een speciaal soort assurantieadviseur die andere adviseurs kan aansturen: de ‘onderbemiddelaars’. Deze onderbemiddelaars vallen dus onder de verantwoordelijkheid van de serviceprovider (SP) – zie dit als aannemers en onderaannemers. Het scheelt de SP’s veel tijd en moeite als de onderbemiddelaars zelf kunnen offreren en aanvragen in plaats van dat ze dit via de SP moeten doen.

AVG
Onderbemiddelaars hebben ooit toegang gehad tot ‘Mijn Turien’, maar de privacybeschermende voorschriften van de AVG hebben dit een halt toegeroepen. Welnu, team OPS van Turien is de uitdaging aangegaan om de onderbemiddelaars nu weer toegang te geven, doch uitsluitend tot hun portefeuille en niet tot de producten afkomstig van andere onderbemiddelaars die werkzaam zijn voor dezelfde serviceprovider. Door middel van business- en informatieanalyse zijn de wensen en eisen in kaart gebracht en vertaald naar requirements in de vorm van o.a. een functioneel ontwerp (met schermontwerpen/wireframes) voor een nieuwe uitgebreidere versie van gebruikersbeheer waarin o.a. mogelijk wordt gemaakt dat de SP’s hun onderbemiddelaars (organisaties en gebruikers) goed kunnen beheren. Voorts is ook een autorisatiematrix opgesteld waarin alle mogelijke (oude en nieuwe) rollen en rechten overzichtelijk zijn vastgelegd en dat nu de single point of truth is, op basis waarvan de developers bouwen en de testers testen.

Gebruikersbeheer
In de voorbije periode hebben analisten, developers en testers hard gewerkt om het vorenstaande uit te denken, te ontwerpen, te ontwikkelen en vast te leggen. Ook de code krijgt veel aandacht. Binnenkort zal het nieuwe gebruikersbeheer geïmplementeerd worden mede op basis van het Functioneel Ontwerp (FO) en de autorisatiematrix. Dit is een grote stap naar het uiteindelijk toegang geven aan een grote doelgroep tot Mijn Turien.
Centennium is met name op het gebied van business- en informatieanalyse nauw betrokken bij alle werkzaamheden van team OPS en levert op deze manier een waardevolle bijdrage aan het voldoen aan de behoeften van hun adviseurs en klanten en daarmee aan de missie van Turien & Co.

 

Print Friendly, PDF & Email