Port of Rotterdam: ontwikkeling data lakehouse

Centennium - Data- en Informatiemanagement

Port of Rotterdam: data altijd in beweging

Port of Rotterdam is de grootste haven van Europa en staat in de top 10 van de wereld.
Op jaarbasis heeft de haven ongeveer een omzet van € 770 miljoen en dit realiseert zij met ongeveer 1270 medewerkers. De belangrijkste inkomstenbron komt uit huurinkomsten en havengelden. Daaronder begrepen het verhuren van overslaglocaties en het beschikbaar stellen van infrastructuur.

Port of Rotterdam heeft veel data, wat een waardevolle kennisbron is, maar ook veel uitdagingen oplevert. Zeker als de juiste data op het correcte moment aan de stakeholders beschikbaar gesteld moet worden. Dagelijks is een team van 30 specialisten bezig om alle datavraagstukken op te lossen. Het team is een combinatie van interne medewerkers (voor optimale kennisborging) met externe specialisten, die de nodige extra slagkracht en ervaring inbrengen.
Met als afdelingsmotto “Fail fast, fail often” worden voortdurend nieuwe technologieën en methodieken uitgeprobeerd en toegepast. Denk hierbij aan het gebruik van Azure Cloud, DBT dat in opkomst is en Databricks.

De haven, Port of Rotterdam, is altijd in beweging. Zo ook op het gebied van systemen en data. Om de data optimaal te waarborgen voor de organisatie wordt voor een deel gebruik gemaakt van een data lakehouse. Hierbij is Centennium nauw betrokken, in het bijzonder bij het ontsluiten van bronnen, het modelleren van data en het opleveren van zo effectief mogelijke dataproducten. Deze opgeleverde dataproducten worden overwegend goed ontvangen door de stakeholders, die immers dagelijks willen kunnen werken met correcte en adequate data, om tot de meest optimale besluitvorming te komen.

Print Friendly, PDF & Email