Data science

Data science

Data science is een interdisciplinair onderzoeksveld met betrekking tot wetenschappelijke methoden, processen en systemen, zoals datamining, statistische analyse en machine learning. Gecombineerd met data-integratie en datamodelleringsmogelijkheden worden voorspellende modellen gebouwd die patronen van datacontent onderzoeken.

Data science legt trends bloot en biedt inzichten die bedrijven kunnen gebruiken om betere beslissingen te nemen en meer innovatieve producten en services te ontwikkelen. Hoewel data het fundament vormen van innovatie, is de werkelijke waarde ervan afhankelijk van welke informatie Data scientists eruit weten te destilleren en hoe zij erop voortborduren.

Het doel van Data science is het creëren van waarde uit data. Data science bestaat uit een flink aantal stappen en is dan ook een grote investering voor bedrijven. Diverse methoden, processen en systemen kunnen ingezet worden om tot inzichten te komen die leiden tot belangrijke voorspellingen.

Kennis is macht en in deze context is kennis te vervangen door informatie. Hoe meer informatie je ter beschikking hebt, hoe beter je op de markt kunt inspelen. Door de inzet van Data science kunnen organisaties slimmer worden dan hun concurrenten, wat zorgt voor concurrentievoordeel. Ook kun je door middel van Data science voorspellen waar de kansen van jouw bedrijf liggen. Beslissingen hoeven niet meer op gevoel genomen te worden, maar kunnen onderbouwd worden met betrouwbare gegevens.

Wij zijn als geen ander in staat om de data beschikbaar te maken voor Data science. Alle kennis is in huis om Big Data, Cloud en on-premise data beschikbaar te stellen voor analyse. Via een datawarehouse, data virtualisatie platform of een hybride oplossing waarbij de analisten zelf bepalen welke data op welk moment en in welke vorm relevant en beschikbaar zijn.

 

Waarom Centennium?

  • De mogelijkheden van Data science verkennen en vertalen naar business cases
  • Data scenario’s opstellen om Data science mogelijk te maken
  • Data engineering inrichten om Data science maximaal te faciliteren
  • Data science strategie opstellen als onderdeel van Business Intelligence strategie
  • Borgen van Data science kennis in het Business Intelligence Competence Center
  • Analyseren, ontwerpen en implementeren van strategische, tactische en operationele analytische toepassingen
  • Verdiepen van managementrapportages met analytische functies
  • Verzorgen van demo’s van Data science tools
  • Opleidingen

Centennium heeft al meer dan 20 jaar ervaring. Benieuwd naar de verhalen? Kijk dan bij onze Cases.

Wij bieden onze Data science expertise in verschillende vormen aan. Lees daarvoor verder op Expertise services.

Print Friendly, PDF & Email