Data virtualisatie

Data virtualisatie

Hoe zou het zijn om in een split second beslissingen te kunnen nemen op basis van real-time data uit uw gehele organisatie? Dit terwijl complexiteit en kosten afnemen, maar de flexibiliteit toeneemt. Dat klinkt als een utopie maar het kan met Data virtualisatie.

Data virtualisatie stelt in staat om grote hoeveelheden data op een eenduidige manier toegankelijk te maken, echter zonder de noodzaak om data naar een integrale locatie te verplaatsen. Via data abstractie wordt data beschikbaar gesteld aan gebruikers, zonder dat technische kennis nodig is van onderliggende databronnen. Verrijking met data uit open data-bronnen, webservices, databases, sociale media, Excel, SAP, EBS en vele andere toepassingen is eenvoudig mogelijk en geschiedt via de abstractielaag. Dataconnectoren naar de bronsystemen zijn intelligent en interpreteren de bronnen via diepe data-analyse. Zo wordt het mogelijk om op intelligente wijze de juiste data te virtualiseren en beschikbaar te stellen.

In de centrale data virtualisatie omgeving wordt alle data in de taal van de organisatie beschikbaar gesteld. Met zeer uitgebreide mogelijkheden op het gebied van beveiliging creëert u hiermee een centraal portaal voor alle data toegang. De toegang tot de data kan worden gekoppeld aan bekende autorisatie systemen als Active Directory of LDAP. Daarnaast kan de data gesegmenteerd naar keuze beschikbaar stellen worden. Uiteraard is alle data ook middels een webportaal doorzoekbaar.

Data beschikbaar stellen kan centraal worden geregeld naar alle bekende applicaties, rapportage, analyse en data visualisatietools. Maar uiteraard ook naar MS Excel, waarmee de gebruikers ongekende snelheid en flexibiliteit geboden wordt op de centrale gegevens. Als bijkomend voordeel kan de data ook worden aangeboden als een webservice. Beschikbaar stellen van data voor interne of externe applicaties en/of websites is eenvoudig te realiseren waarbij de governance, beveiliging en het data management gewaarborgd blijft. Standaard zijn data virtualisatie oplossingen voorzien van een uitgebreide lineage waardoor altijd helder is waar de data vandaan is gekomen. Dit bis belangrijk, zowel voor de beheerders als voor de eindgebruikers.

Data virtualisatie stelt u in staat om stapsgewijs het logische datawarehouse te definiëren en beschikbaar te stellen. Het ‘Continuous Delivery Process’ van data voor de organisatie krijgt hierdoor daadwerkelijk vorm. Centennium heeft diepe kennis van Data virtualisatie concepten en tools. Wij zijn gespecialiseerd in het ontwerpen van het Logisch Datawarehouse en implementeren dat met Data virtualisatie technologie.

 

Waarom Centennium?

  • Advies en business case voor Data virtualisatie
  • Advies, ontwerp en realisatie van het gevirtualiseerde logische datawarehouse
  • Ontwerp en advies inpassing in data architecturen (on-premise, cloud of hybride)
  • Proof of Concepts / Proof van Values op basis van Data virtualisatie use cases
  • Opleiding en certificering

Centennium heeft al meer dan 20 jaar ervaring. Benieuwd naar de verhalen? Kijk dan bij onze Cases.

Wij bieden onze Data virtualisatie expertise in verschillende vormen aan. Lees daarvoor verder op Expertise services.

Print Friendly, PDF & Email