Databehoefte bij de gemeente Leidschendam-Voorburg

Centennium - Data- en Informatiemanagement

Informatiegestuurde focus Leidschendam-Voorburg

De gemeente Leidschendam-Voorburg wil zich graag optimaal positioneren als een gemeente met een bijzondere woonomgeving en een rijkdom aan excellente groene en stedelijke voorzieningen op loop- en fietsafstand. Een gemeente welke kleinschaligheid, kwaliteit en veiligheid biedt binnen een grootstedelijk netwerk.
Dit leidt tot de gemeenschappelijke ambitie om de best mogelijke dienstverlening te bieden aan de inwoners, bedrijven en instellingen binnen haar gemeente. Informatiegestuurd en toekomstgericht.
Binnen de gemeente wordt klantgerichtheid gestimuleerd, alsook het nemen van eigen initiatief door de medewerkers en afdelingen, onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid.
Uit oogpunt van klantgerichtheid is het van groot belang om informatiegestuurd te werken. De verschillende afdelingen binnen de gemeente ontvangen graag advies hoe zij de gemeente het beste kunnen bedienen voor de inwoners. Het BI-team van de gemeente is verantwoordelijk voor alles wat direct en indirect te maken heeft met de databehoefte voor het beleid en de verantwoordelijkheden van de gemeente. Het team haalt hiervoor alle informatiebehoeften op bij de verschillende afdelingen binnen de gemeente en zorgt daarna voor het ontsluiten van de bron, het modelleren van de data en het opleveren van een adequaat dashboard.

Domein Ruimte
Centennium is nauw betrokken bij het gemeentelijk domein Ruimte, waar bijvoorbeeld de afdelingen Stadsbeheer alsook Veiligheid, Toezicht & Handhaving (VTH) onder vallen. Stadsbeheer heeft o.a. tot doel om zo groen mogelijk te worden en hecht veel waarde aan data die aangeven hoe groen de gemeente op dit moment is en hoe de ontwikkeling terzake in de afgelopen tijd is geweest.
Ook hebben zij graag inzicht in de kwaliteit van hun ‘assets’, ook met het oog op onderhoud en kwaliteit. Voor VTH is het weer belangrijk dat de gemeente zo veilig mogelijk is. Daarvoor is het belangrijk dat er optimaal inzicht is in welke wijk er wat voor meldingen binnenkomen, en of de inzet van bijvoorbeeld boa’s of wijkteams, de meldingen doen afnemen.

Nieuw datawarehouse
Naast het overzetten van rapporten uit een oud systeem (Cognos) naar een nieuwe omgeving (Power BI) en het genereren van adequate informatie, waaronder bijvoorbeeld rapporten met betrekking tot het ‘groene beleid’ van de gemeente, richt het BI-team van de gemeente zich ook op de bouw van een nieuw en modern Datawarehouse. Tot de vele voordelen hiervan hoort zeker ook het gegeven dat er minder afhankelijkheid zal zijn van Datawarehouse development en er meer taken en verantwoordelijkheden bij BI en Data Analyse komen te liggen. Denk daarbij aan o.a. het extraheren van data in SSIS, het opzetten van stermodellen in SQL Server Management Studio en het opleveren van rapporten op basis van een stermodel in Power BI.

Print Friendly, PDF & Email