Audit

Audit Audit Kritisch en onafhankelijk onderzoek met heldere conclusies en aanbevelingen. Onze consultants wordt regelmatig gevraagd een oordeel te geven over gemaakte of te maken keuzes, inrichtingen en oplossingen met betrekking op data- en informatiemanagement. Wij...

Data architectuur

Data architectuur Data architectuur De moderne data architectuur bestaat uit een samenspel van heldere regels, afspraken en best practices om het aanbod en de verwerking van data optimaal te faciliteren. Daarbij zijn de karakteristieken van de verschillende vormen van...