Audit


Audit

Kritisch en onafhankelijk onderzoek met heldere conclusies en aanbevelingen.

Onze consultants wordt regelmatig gevraagd een oordeel te geven over gemaakte of te maken keuzes, inrichtingen en oplossingen met betrekking op data- en informatiemanagement. Wij voorzien in deze vraag door het uitvoeren van audits.

Centennium - Data- en Informatiemanagement

 

Een audit is maatwerk en doorloopt standaard 4 stappen:

 1. De eerste stap is het vaststellen van het Normeringskader. Zonder normen zijn bevindingen niet per se relevant en staan conclusies snel op zichzelf, terwijl juist een samenhangend oordeel over observaties veelal gewenst is.
 2. In de stap Observaties brengen we via analyse van de omgeving (DWH/BI- architectuur, -organisatie, -processen, -strategie) de huidige stand van zaken in kaart.
 3. In de stap Bevindingen worden de observaties getoetst aan het normeringskader.
 4. In de stap Conclusies worden de bevindingen vertaald naar conclusies. De conclusies worden vertaald naar aanbevelingen, in lijn met de bevindingen.

U kunt bij Centennium terecht voor diverse audits, zoals:

 •  Korte audits op hoofdlijnen van (enterprise) Datawarehouses;
 • Diepgaande audits van Datawarehouses, end-to-end (voor Data Vault in samenwerking met Genesee Academy);
 • Complete audits van Data en Analytics systemen en processen;
 • Audits op Project Start Architectuur (Big Data, Cloud, Data Virtualisatie, Analytics, Datawarehouse);
 • Kwaliteitscontrole van het Datawarehouse, Datamanagement en Analytics-inrichting;
 • Peer review van projectplannen, architectuurrichtlijnen, etc.;
 • Een second opinion voor lopende of beginnende projecten;
 • Een Quickscan met betrekking tot beheersbaarheid en uitbreidbaarheid.

U mag van ons een kritisch en onafhankelijk onderzoek met heldere conclusies en aanbevelingen verwachten.

De afgelopen jaren hebben we vele audits uitgevoerd, van eendaagse quickscans tot diepgaande, technisch-inhoudelijke beoordelingen van systemen.

 

Door Centennium uitgevoerde audits

Hogeschool Leiden
Audit van het Management Informatie Systeem op de verschillende lagen van het Datawarehouse. Deze audit moest antwoord geven op diverse vragen, zoals:
– Is het MIS zodanig van opzet dat redelijkerwijs aanpassingen gedaan kunnen worden zoals het toevoegen van nieuwe bronnen, vervangen van bronnen, uitbreiden met nieuwe informatie, aanpassen van rapporten, etc.
– Is de organisatiestructuur van de Hogeschool en omvang qua bezetting en aanwezige kennis voldoende om een dergelijk systeem te beheren?
Naar aanleiding van de conclusies en aanbevelingen is de Hogeschool gestart met de implementatie van een Datawarehouse omgeving op basis van de Centennium Datawarehouse Methodiek en Datawarehouse automation.
Lees hier meer over onze werkzaamheden voor de Hogeschool Leiden.

Hogeschool Utrecht
Audit op de bestaande Business Intelligence omgeving, met als scope onder neer de verschillende lagen van het datawarehouse (van staging tot en met presentatie (Datamarts)). Het doel van de audit was om te bepalen of de bestaande oplossing voldoende toekomstvast was, aansloot bij de informatievoorziening van de Hogeschool en tegen acceptabele kosten en inspanning was te beheren en mee kon groeien in de informatievoorziening.

KAS BANK
Audit op de PSA (Project Start Architectuur op basis van Data Vault) van deze financiële instelling en verantwoordelijk voor de ontwikkeling van complex datawarehouse en bijbehorende BI-rapportages, inclusief projectmanagement, kwaliteitsmanagement en aansturing van interne en externe medewerkers.

Lees hier meer over onze werkzaamheden voor de KAS BANK;

Oxfam Novib
Audit op complexe SAP FICO-, SAP BW- en BO-omgeving van deze bekende Goede Doelen-organisatie, met focus op bestaande BI architectuur en concrete verbetervoorstellen, inclusief kritische blik op werkzaamheden van de ontwikkelde partij;

HET CAK
Audit op het datawarehouse (Data Vault) en BI-omgeving van de centrale speler in de zorgketen, waarbij met name de koppeling naar de BPM-oplossing van BeInformed speciale aandacht kende. Tevens expliciete aandacht voor de ontwikkeling van de BI-organisatie (rollen en competenties);

AMC
Audit op de PSA (Project Start Architectuur) van dit toonaangevend medisch centrum;

TomTom
Audit op de BI-organisatie en BI-strategie van deze toonaangevende leverancier van navigatieproducten- en diensten;

Print Friendly, PDF & Email