Datawarehouse Automation

Datawarehouse Automation

Modelleren en Automation binnen de juiste kaders.
De Centennium Datawarehouse Methodiek (CDM) verlaagt de kosten, doorlooptijd en foutgevoeligheid van zowel nieuwbouw, renovatie als beheer van Datawarehouses. Simpelweg door factoren als technische complexiteit, dure softwarelicenties en arbeidsintensief programmeerwerk te elimineren met behulp van Datawarehouse Automation. En gebaseerd op een data architectuur die voldoet aan hoge eisen qua beheersbaarheid, flexibiliteit, toekomstvastheid en auditeerbaarheid.

 

In het kort: 

 • Modulaire opzet waardoor aanpassingen en uitbreidingen snel en eenvoudig realiseerbaar zijn;
 • Gecontroleerde, methodische werkwijze. Dit voorkomt fouten en vereenvoudigt het beheer;
 • Ontwikkeld op basis van gangbare en bewezen succesvolle best-practices;
 • Zeer beperkte afhankelijkheid van dure en complexe BI & Datawarehouse tools;
 • Automatisch genereren van het Datawarehouse en datamarts op basis van metadata;
 • Eenduidige, transparante en herleidbare registratie van alle bedrijfsgegevens in het Datawarehouse;
 • Na adoptie van de methodiek kunt u de Datawarehouse zelfstandig doorontwikkelen en beheren;
 • Drie pijlers vormen de basis van de methodiek, die verder bestaat uit een uitgebreide verzameling van o.a. best-practices, werkdocumenten, richtlijnen en instrumenten.

CDM met behulp van Datawarehouse Automation is inzetbaar in vrijwel alle situaties. Bijvoorbeeld om een nieuw Datawarehouse te ontwerpen en realiseren, maar ook om een bestaand Datawarehouse te migreren naar een nieuw platform, te renoveren of uit te breiden. De ervaren adviseurs en specialisten van Centennium helpen u er graag mee op weg. U adopteert de methodiek en wij ondersteunen u bij de uitvoering, ontwerpbeslissingen, opleiding van de medewerkers, projectmanagement en het bewaken van de kwaliteit. Doordat wij alle noodzakelijke kennis van CDM overdragen, bent u in staat om het Datawarehouse zelfstandig te beheren en door te ontwikkelen.

De afgelopen jaren hebben we vele CDM / DWH Automation projecten uitgevoerd, bij diverse klanten en in diverse branches:

 • Hogeschool Leiden: Naar aanleiding van de conclusies en aanbevelingen van een uitgevoerde audit is de Hogeschool gestart met de implementatie van een Datawarehouse omgeving op basis van de Centennium Datawarehouse Methodiek (CDM) en Datawarehouse (DWH) Automation.
  Lees hier meer over onze werkzaamheden voor de Hogeschool Leiden;
 • Ministerie van Justitie & Veiligheid: Ten behoeve van informatie met betrekking tot de gehele migratie-keten, met ketenpartners als het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA), de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V), ondersteunen we het ministerie dagelijks op de afdeling Ketenbreed Management Informatiesysteem (KMI+). Met alle benodigde expertise om het Datawarehouse van het ministerie, dat ontwikkeld is op basis van CDM en DWH Automation, te onderhouden én door te ontwikkelen.  Lees hier meer over onze werkzaamheden voor het Ministerie van Justitie & Veiligheid;
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap / IvhO: Voor de Inspectie van het Onderwijs hebben we in een eerste fase een nieuw datawarehouse platform opgezet volgens CDM op basis van DWH Automation. In een tweede fase lag de nadruk binnen het Scrum team op het uitfaseren van het bestaande datawarehouse, waarbij bestaande functionaliteit is overgezet naar het nieuwe platform in diverse sprints;
 • Gemeente Rotterdam: Binnen de gemeente zijn we gestart met een BI roadmap voor het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR) waarin de BI visie is vastgelegd en de route bepaald om de OBR BI ambities op termijn te realiseren. De resultaten van het advies hebben geleid tot de inrichting van een nieuwe BI organisatie én de ontwikkeling en implementatie van een nieuw Datawarehouse platform op basis van CDM en DWH Automation met bijbehorende rapportage en analyse omgeving. In een later stadium gevolgd door de realisatie van een centraal platform voor de gehele Gemeente Rotterdam gerealiseerd onder verantwoordelijkheid en beheer van de afdeling Onderzoek en Business Intelligence (OBI).  Daarbij heeft ook kennisoverdracht plaatsgevonden naar de medewerkers van de (beheerorganisatie van de) Gemeente Rotterdam.
  Lees hiermeer over onze werkzaamheden voor het Ministerie van Justitie & Veiligheid;
 • Gemeente Amersfoort: Na een eerste adviestraject bij de Gemeente Amersfoort zijn medewerkers van Centennium ingezet voor de ontwikkeling, implementatie en ondersteuning van een nieuw Datawarehouse platform op basis van CDM en DWH Automation binnen het Sociaal Domein.
 • Brabant Water: Voor dit drinkwaterbedrijf hebben we in een aantal trajecten en op basis van CDM en DWH Automation het DWH en de rapportage omgeving opgezet, in beheer genomen en uitgebreid voor de afdeling Productie. Het DWH is opgezet om de metingenregistratie vast te leggen, historisch op te bouwen en om de complexe maand- en jaarrapportages te vereenvoudigen. Hiertoe is een generiek masterdata model opgezet, waarin alle metingen van alle waterproductiebedrijven te vangen zijn. In hetzelfde DWH zijn ook de kosten opgenomen van water, energie, etc.
 • KAS BANK: Naar aanleiding van een succesvolle Proof of Concept hebben we, in een aantal incrementen, het nieuwe datawarehouse voor KAS BANK ontwikkeld, gebaseerd op CDM en DWH Automation. Het eerste increment richtte zich op het implementeren en uitbreiden van de PoC naar een eerste implementatie, inclusief de realisatie van de aansluiting van een bestaand klantendashboard op het datawarehouse. Het tweede increment richtte zich op het aansluiten van nieuwe databronnen. Na oplevering van het tweede increment is Centennium intensief betrokken geweest bij het inrichten van het beheer van het datawarehouse. Lees hier meer over onze werkzaamheden voor KAS BANK;
 • Kwintes: Naar aanleiding van de groeiende behoefte van deze zorgorganisatie aan inzicht in aspecten als (client)bezetting, formatie, kosten en inkomsten per locatie, hebben we – na het neerzetten van een visie op BI en de daarbij horende analyses, opgestelde eisenpakket, ontworpen architectuur en toolselectie – een Kwintes-breed datawarehouse gebouwd op basis van CDM en DWH Automation.
  Lees hier meer over onze werkzaamheden voor Kwintes;
 • Delta: voor C&Z Consument is er een nieuw Datawarehouse ontwikkeld op basis van CDM en DWH Automation, waarbij medewerkers van Delta zowel met opleidingen als ‘learning on the job’ betrokken waren bij de realisatie van het datawarehouse zodat zij daarna in staat waren om zelfstandig het datawarehouse te onderhouden, uit te breiden en te beheren.
 • Woonbron: In het kader van het project Eenduidige Management Informatie (EMI) hebben we een nieuw Datawarehouse ingericht en doorontwikkeld op basis van CDM en DWH Automation, met als doel deze woningcorporatie in staat te stellen om snel inzicht te krijgen in haar reilen en zeilen.
 • Andere klanten waar we onze Datawarehouse Automation expertise hebben toegepast zijn:

Gemeente Den Haag
Gemeente Veenendaal
Gemeente Almelo
Gemeente Westland
Gemeente Schiedam
Tweede Kamer der Staten Generaal
Johnson & Johnson
Academisch Medisch Centrum Amsterdam
Boom Transport
Norbert Dentressangle
FN Steel
Nespresso
Ad van Geloven
Vroon
Accell IT Groep
Buma Stemra

Print Friendly, PDF & Email