Gemeente Rotterdam

Centennium - Data- en Informatiemanagement

Gemeente Rotterdam implementeert

dashboard

Gemeente Rotterdam heeft in de afgelopen jaren een concern-breed datawarehouse opgezet, samen met Centennium. Nu wordt de volgende stap gemaakt: in dit interview, met één van onze opdrachtgevers binnen gemeente Rotterdam, wordt nut en noodzaak van een gemeentebreed dashboard uitgelegd.

Centennium heeft binnen Rotterdam de Centennium Datawarehouse methodiek (CDM) geïntroduceerd, wat heeft geleid tot de realisatie van het centrale datawarehouse. Rotterdam is inmiddels zelf in staat om het datawarehouse te beheren en door te ontwikkelen. Centennium ondersteunt de afdeling Onderzoek & Business Intelligence (OBI) op het gebied van architectuur-keuzes, het uitvoeren en invullen van projecten & het leveren van (BI) capaciteit waar nodig.

Print Friendly, PDF & Email