Ministerie van Justitie & Veiligheid

Centennium - Data- en Informatiemanagement

Aandeel in veiligheid door effectief
data- en informatiemanagement

Veiligheid is in Nederland een belangrijk thema. De maatschappij heeft sterke behoefte aan een goed functionerend veiligheidsapparaat. Deze verantwoording valt onder het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Om deze behoefte te borgen moet alles wat met data en informatiemanagement te maken heeft iedere dag op orde zijn.

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid is dagelijks bezig om met behulp van de juiste data waardevolle informatie op te leveren aan onder andere de ministers en aan de Tweede Kamer. Een voorbeeld hiervan is informatie met betrekking tot de gehele migratie-keten. Ketenpartners in deze zijn onder andere het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA), de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). Centennium ondersteunt het Ministerie van Justitie en Veiligheid dagelijks op de afdeling Ketenbreed Management Informatiesysteem (KMI+) met alle benodigde expertise om het Datawarehouse van het ministerie te onderhouden én te ontwikkelen.

Robbert Michel, Senior consultant van Centennium: “Het Ministerie is tevreden over de samenwerking met Centennium. Bij spoed maken we tijd.”

Centennium maakt gebruik van agile technieken met lage complexiteit, waarbij inhoudelijke interactie met de klant voorop staat. Naast de kennis van bestaande technieken is er ook met de klant meegedacht over innovatie die aansloot bij de  volwassenheid van de organisaties. Zo heeft Centennium intensief activiteiten uitgevoerd met behulp van ‘plateauplanning’: per plateau zijn de ‘use cases’ in nauw overleg met de klant geïnventariseerd, geprioriteerd op haalbaarheid en geïmplementeerd.

In de afgelopen jaren heeft Centennium met een groot aantal specialisten geijverd om een data architectuur te ontwerpen die moest voldoen aan hoge eisen qua beheersbaarheid, flexibiliteit, toekomstvastheid en auditeerbaarheid. Inmiddels is de bestaande omgeving van KMI+ geoptimaliseerd, waarmee een van de kerndoelstellingen van de keten gehaald is. Niet alleen voor wat betreft de technische en functionele ontwerpen maar ook de effectieve implementatie daarvan.

Print Friendly, PDF & Email