Kwintes

Centennium - Data- en Informatiemanagement

Centennium bouwt datawarehouse

voor Kwintes

De zorg is, zeker de laatste jaren, een dynamische sector. Om op al die veranderingen in te spelen heeft Kwintes een aantal maatregelen getroffen, waaronder een professionalisering van haar BI.

De besturing van zorgorganisaties is erg complex. Organisaties zoals Kwintes ontvangen financiering uit diverse bronnen, zoals zorgverzekeraars en gemeenten (Wmo). Regelmatig wordt de wetgeving ook aangepast waardoor geldstromen en processen anders gaan lopen. Kwintes groeit daarnaast fors van omvang, in omzet als aantal clienten. Dit zorgt voor nog complexere processen en complexer systeem- en informatielandschap. Reden voor de organisatie om de organisatie her in te richten en een professionaliseringsslag te maken in haar BI omgeving.

Er werd een hoofd Informatievoorziening aangesteld die verbeteringen in de zorgadministratie heeft doorgevoerd. Door de ontwikkelingen kreeg kwintes steeds meer behoefte aan inzicht in aspecten als (client)bezetting, formatie, kosten en inkomsten per locatie. Na het neerzetten van een visie op BI en de daarbij horende analyses, opgestelde eisenpakket,ontworpen architectuur en toolselectie is Centennium, als BI partner, gevraagd een Kwintes-breed datawarehouse te bouwen, gebruikmakend van de Data Vault-methodiek. Vervolgens is er een dashboard- en rapportageomgeving gebouwd met Cognos.

Wouter van Zutphen, Kwintes: “Hierbij hebben we veel voordeel bij de gekozen flexibele aanpak en techniek”

Business Intelligence bereikt sindsdien bij Kwintes een steeds hoger niveau en neemt, door data gedreven besluiten en acties bij verschillende onderdelen, een steeds belangrijkere plek in de organisatie in. Kwintes bouwt ondertussen verder van het analyseren van de huidige situatie naar het vooruit kunnen kijken

Print Friendly, PDF & Email