Hogeschool Leiden

Centennium - Data- en Informatiemanagement

Verbetering Management Informatie Systeem

Elke dag ervaren onderwijsinstellingen in Nederland eenzelfde problematiek. Het overdragen van kennis op een dusdanig hoog niveau als we hier in Nederland doen, vraagt veel van het onderliggende managementinformatiesysteem. Centennium heeft hiermee jarenlange ervaring, wat de reden was van de Hogeschool Utrecht om Centennium óók aan te bevelen bij de Hogeschool Leiden.

Hogeschool Leiden had behoefte aan een audit van het managementinformatiesysteem op de verschillende lagen van het datawarehouse. Dit was de reden om Centennium te vragen om een adviserende rol door hun specialisten, wat geresulteerd heeft in een verbeterd managementinformatiesysteem. Ter ondersteuning van processen in het HR domein is daarnaast een datawarehouse gerealiseerd die vervolgens door twee medewerkers van Centennium wordt beheerd.

Jan Roele, manager technisch applicatie beheer: “Goede communicatie en het waarmaken van  beloftes geeft vertrouwen. Centennium voldoet aan deze kwaliteitsnormen. De medewerkers van Centennium weten waar ze het over hebben en helpen ons meedenken en vooruitkijken. Ze voelen niet als externe kracht maar als onderdeel van het team.”

Om een nog beter overzicht te krijgen in de data heeft Hogeschool Leiden er tenslotte voor gekozen gebruik te maken van de Centennium Automation Tool. Hiermee wordt meer structuur aangebracht wat resulteert in een overzichtelijker laadproces in het datawarehouse. Hierdoor zijn eventuele fouten makkelijker terug te vinden en is het proces nu sneller, efficiënter en significant goedkoper.

Print Friendly, PDF & Email