Interim professionals

Interim professionals

U kunt ook een beroep op ons doen als u tijdelijk extra expertise nodig heeft. Dat kan voor kortere of langere periodes, fulltime of parttime. Al naar gelang de wensen en behoeftes.

Extra capaciteit gewenst om een project op tijd af te ronden? Gekwalificeerde kennis nodig die u niet binnen uw organisatie tot uw beschikking heeft?
Onze specialisten staan voor u klaar.

U kunt bij Centennium terecht voor:

 • Project Managers
 • Scrum Masters
 • Data Architecten
 • Business Analisten
 • Data Scientists
 • ETL Specialisten
 • Front-end Developers
 • Docenten
 • Beheerders

Indien wij bepaalde expertise niet direct beschikbaar hebben, kunnen wij terugvallen op een breed netwerk van vertrouwde partners en freelancers. Deze consultants voldoen aan dezelfde strenge eisen en hebben dezelfde toegang tot de collectieve expertise van Centennium als onze eigen professionals.

Wij zetten onze professionals bij voorkeur in op langer lopende opdrachten van minimaal drie tot zes maanden, met mogelijkheden tot verdere verlenging. De inlening geschiedt hetzij op fulltime basis, hetzij middels een parttime inzet.

In de regel factureren wij onze werkzaamheden maandelijks op basis van nacalculatie en de door de opdrachtgever goedgekeurde urenverantwoording. Wij hanteren daarbij scherpe uurtarieven, exclusief BTW en inclusief reis- en verblijfkosten. Dit uurtarief baseren we op kennis en vaardigheden van de professional, alsmede zijn/haar ervaring in vergelijkbare projecten/omgevingen, variërend van een junior tarief (€ 60-75) en medior tarief (€ 75-100) tot een senior tarief (€ 100-145).

Voorbeelden van klantomgevingen waar wij al meerdere jaren actief zijn en in diverse rollen:

 • Gemeente Rotterdam: Een sprekend voorbeeld van hoe wij als kennispartner op het vakgebied van Data- en Informatiemanagement organisaties langdurig kunnen helpen door middel van de inhuur van – de expertise van – interim professionals.
  Binnen de gemeente is Centennium in 2009 gestart met een adviestraject voor het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR). Voor OBR hebben wij in een Business Intelligence-beleidsplan de Business Intelligence visie vastgelegd en de route bepaald om de OBR BI ambities op termijn te realiseren. Een van onze senior adviseurs is voor deze werkzaamheden door de gemeente ingehuurd en bijgestaan door een lead architect van Centennium.
  De resultaten van het advies hebben geleid tot de inrichting van een nieuwe BI organisatie én de ontwikkeling en implementatie van een nieuw Datawarehouse platform op basis van
  Datawarehouse automation met bijbehorende rapportage en analyse omgeving. De realisatie is gestart in 2010 voor OBR en inmiddels is er een centraal platform voor de gehele Gemeente Rotterdam gerealiseerd onder verantwoordelijkheid en beheer van de afdeling Onderzoek en Business Intelligence (OBI).  Daarbij heeft ook kennisoverdracht plaatsgevonden naar de medewerkers van de (beheerorganisatie van de) Gemeente Rotterdam.
  Gedurende deze periode zijn continu op basis van detachering meerdere van onze professionals ingehuurd, voor diverse rollen, zoals adviseur, projectleider/scrummaster, (lead) architect, informatie / data analist, ontwerper, datawarehouse / ETL en front-end ontwikkelaar, process mining analist, functioneel beheerder en docent/coach.
  Lees hier meer over onze werkzaamheden voor de gemeente Rotterdam.
 • Gemeente Amersfoort: Na een eerste adviestraject zijn professionals van Centennium ingezet voor de ontwikkeling en implementatie van een nieuw Datawarehouse platform op basis van Datawarehouse Automation binnen het Sociaal Domein. Hiermee is gestart in 2014 en deze omgeving wordt nog immer doorontwikkeld.
  Gedurende deze periode zijn continu meerdere van onze professionals ingehuurd, voor diverse rollen, zoals adviseur, projectleider, architect, informatie / data analist, ontwerper en datawarehouse / ETL ontwikkelaar en docent/coach.
 • Ministerie van Justitie & Veiligheid: Centennium is binnen het project KMI+ verantwoordelijk voor het ontwerp en de (door)ontwikkeling van het informatiesysteem op basis van een Data Vault datawarehouse met behulp van Datawarehouse Automation. Vanaf 2013 leveren wij binnen het projectteam de rollen van analist, architect, ontwerper en datawarehouse ontwikkelaar. Waarbij we onze ondersteuning combineren met kennisoverdracht in de vorm van opleidingen en coaching on-the-job.
  Lees hier meer over onze werkzaamheden voor het Ministerie van Justitie & Veiligheid.
 • Rabobank: Sinds 2007 zijn professionals van Centennium regelmatig  ingehuurd voor een verscheidenheid aan opdrachten binnen diverse afdelingen van de bank. In eerste instantie hebben we ondersteuning geboden met een team van data analisten en front-end developers. In de jaren daarna hebben we ook data architecten Datawarehouse ETL /ontwerpers, BI ontwikkelaars, testers, front-end developers alsmede business en fraude analisten ingezet.
  Lees hier meer over onze werkzaamheden voor de Rabobank.
 • Hogeschool Leiden: Naar aanleiding van een eerder door ons uitgevoerde audit bij de Hogeschool Utrecht hebben we in 2018 op verzoek voor de Hogeschool Leiden eveneens een audit uitgevoerd. Op basis van de conclusies en aanbevelingen uit deze audit is de Hogeschool gestart met de implementatie van een Datawarehouse omgeving, gebaseerd op de Centennium Datawarehouse Methodiek en Datawarehouse automation. En heeft er kennisoverdracht plaatsgevonden naar de medewerkers van (de beheerorganisatie van de) Hogeschool Leiden.
  Gedurende deze periode zijn meerdere van onze professionals ingehuurd, voor diverse rollen, zoals adviseur, architect, informatie / data analist, ontwerper, datawarehouse / ETL en front-end ontwikkelaar, beheerder en docent/coach.
  Lees hier meer over onze werkzaamheden voor de Hogeschool Leiden.
Print Friendly, PDF & Email