Project Management en Scrum Management

Project Management en Scrum Management

Wij hebben gekwalificeerde Project en Scrum Managementervaring en een gemotiveerd team in huis om alle projecten binnen data- en informatiemanagement te coördineren en tot een goed einde te brengen. Waar gewenst denken wij mee, waar nodig sturen of springen wij bij. Opdat uw projecten daadwerkelijk bijdragen aan de doelstellingen die de organisatie nastreeft.

De afgelopen jaren hebben wij veel ervaring opgedaan met projectleiding- en uitvoering. Hetzij onder zelfstandige regie, hetzij als onderdeel van een groter programma onder regie van de klant.

Centennium in projecten:
 • Wij luisteren goed en zijn kritisch én constructief in discussies over architectuur, tools, methodologie en optimale projectinrichting;
 • Wij zijn niet alleen resultaatgericht, maar werken graag zo efficiënt mogelijk door gebruik van Datawarehouse Automation en Agile Data Modellering;
 • Van onze consultants mag u verwachten dat wij uitdagingen of mogelijkheden tot verbetering proactief communiceren, waarbij wij rekening houden met de verschillende belangen;
 • Wij kijken met grote interesse naar innovatieve technologische ontwikkelingen, maar gaan niet zomaar mee in hypes;
 • Nieuwe technologieën zetten wij pas in nadat wij zelf overtuigd zijn van de (toegevoegde) waarde ervan en wij bovendien optimaal zijn voorbereid (via training en certificering);
 • Kennisoverdracht is voor ons een vanzelfsprekendheid. Via Centennium Opleidingen zijn wij in staat om uw medewerkers volledig zelfstandig te laten werken;
 • Projecten zijn eindig, onze inzet dus ook!
 •  
Onze ervaringen:
 • Sinds 1998 hebben we voor een groot aantal klanten in de profit en non-profit sector gewerkt in projecten en programma’s;
 • Wij hebben projecten geleid en uitgevoerd, zelfstandig of als onderdeel van een groter programma, met doorlooptijden van twee maanden tot twee jaar;
 • Het aantal op de projecten ingezette Centennium consultants varieert normaal gesproken tussen twee en acht medewerkers, afhankelijk van de mogelijkheden en wensen;
 • Binnen onze projecten zijn verschillende specialisten actief, variërend van projectleiders / scrum masters en domeindeskundigen tot architecten, analisten, data scientists, ontwerpers en ontwikkelaars.

 

Een greep uit door ons geleide projecten:
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap / IvhO: Voor de Inspectie van het Onderwijs hebben we in een eerste door ons geleid en uitgevoerd project een nieuw datawarehouse platform opgezet volgens CDM op basis van DWH Automation. In een tweede fase lag de nadruk binnen het Scrum team op het uitfaseren van het bestaande datawarehouse, waarbij bestaande functionaliteit is overgezet naar het nieuwe platform in diverse sprints.
 • Gemeente Rotterdam: Wij hebben hier diverse projecten geleid en begeleid op basis van de Scrum methodiek, alsmede uitgevoerd, rondom het centrale datawarehouse van de gemeente Rotterdam. Waaronder diverse financiële projecten ten behoeve van de in te richten en uit breiden datawarehouse omgeving, op basis van de Centennium Datawarehouse Methodiek (CDM) en Datawarehouse Automation,
 • Gemeente Amersfoort: Na een eerste adviestraject zijn onze professionals ingezet voor de ontwikkeling en implementatie van een nieuw Datawarehouse platform op basis van Datawarehouse Automation binnen het Sociaal Domein.Deze omgeving wordt nog immer doorontwikkeld. Gedurende deze periode zijn continu meerdere professionals van ons ingehuurd, voor diverse rollen, zoals projectleider.
 • KAS BANK: Voor deze klant zijn wij, in het kader van het informatieprogramma INFOMAN,  langdurig betrokken geweest bij de (door)ontwikkeling van het nieuwe datawarehouse, gebaseerd op Data Vault en Datawarehouse Automation. Wij zijn daar in vele rollen actief geweest, waaronder die van projectleider.
 • Brabant Water: In een aantal trajecten hebben wij voor de afdeling Productie het Datawarehouse opgezet – op basis van de Centennium Datawarehouse Methodiek (CDM) en Datawarehouse Automation, alsmede de rapportage omgeving, en deze uitgebreid en in beheer genomen. Wij hebben het projectteam hierbij onder andere bemenst in de rol van projectleider/meewerkend voorman.
 • Ministerie van Justitie & Veiligheid – Dienst Justitiële Inrichtingen: Voor DJI hebben project- en teamleiding uitgevoerd in het kader van het programma Management, Datawarehouse & Informatie (MI&D) met als doelstelling om gestandaardiseerde en uniforme managementinformatie te leveren aan het hoofdkantoor, penitentiaire inrichtingen en ondersteunende diensten van DJI.
Print Friendly, PDF & Email