Centennium - Data- en Informatiemanagement

In een wereld waar steeds meer data geproduceerd en gebruikt wordt, is omgaan met semantiek, de betekenis van data, een steeds grotere uitdaging. De vele verschijningsvormen van data vereisen een data modelleringsaanpak die toekomstvast is en organisatiebreed kan worden ingezet. En in combinatie met data virtualisatie tooling wordt de onderliggende data toegankelijk voor analytische toepassingen.

Data modelleren: de semantische kapstok voor je data
Data modelleren kent grote verschillen in de doelen en eisen die we eraan stellen. De kern is altijd hetzelfde: expliciet maken van de “semantiek” van gegevens, waarmee de gebruikers eenduidige toegang krijgen tot waardevolle data. Voor BI, Analytics of welke andere toepassing dan ook. Tegelijkertijd blijft flexibiliteit geboden in het aanpassen of uitbreiden van data modellen met minimale impact op de systeemomgeving. Agile datamodellering is daarbij het uitgangspunt, denk daarbij aan Ensemble Modeling, Data Vault en soortgelijke methoden.

Logical Datawarehouse als verbindende factor tussen databron en gebruiker
Het Logical Datawarehouse is een (virtuele) dataverzameling waarin twee of meer verschillende databronnen bij elkaar gebracht worden via een integrale informatiestrategie, waarbij zowel historische als real-time data beschikbaar komt. Het onderliggende logisch ontwerp heeft de flexibiliteit om nieuwe datastructuren toe te voegen zonder impact op reeds bestaande datamodellen. Dit is een kenmerk van agile datamodellering en maakt het continue proces van het beschikbaar stellen van waardevolle data mogelijk, waarbij tegelijkertijd de volledige historie van wijzigingen in de datamodellen en de onderliggende data wordt vastgelegd.

Data Virtualisatie: razendsnelle toegang tot data, via het Logical Datawarehouse

Data Virtualisatie is een krachtig concept waarmee grote hoeveelheden data logisch gekoppeld en toegankelijk worden voor analyse.

Data Virtualisatie stelt je in staat om grote hoeveelheden data op een eenduidige manier toegankelijk te maken, echter zonder de noodzaak om data naar een integrale locatie te verplaatsen. Via data abstractie wordt data beschikbaar gesteld aan gebruikers, zonder dat technische kennis nodig is van onderliggende databronnen. Verrijking met data uit opendata-bronnen, webservices, databases, sociale media, Excel, SAP, EBS en vele andere toepassingen is eenvoudig mogelijk en geschiedt via de abstractielaag. Dataconnectoren naar de bronsystemen zijn intelligent en interpreteren de bronnen via diepe data-analyse.

aaeaaqaaaaaaaalmaaaajgezmdg5mmrjltjhntmtndiync1iymezltljmzkwnjnhmtmxyg.png

Virtuele abstractielagen in Cisco Data Virtualization Suite: een data vault datawarehouse wordt geabstraheerd naar een eenduidig en simpel logisch model. Data blijft altijd in het fysieke datawarehouse opgeslagen. We maken gebruik van de SuperNova-modelleringstechniek, waarmee data vault data warehouses voor eindgebruiker toegankelijk worden voor analytics,  zie ook:

Koppeling van big data bronnen naar virtuele objecten zoals Dossier, Aanvraag vindt op soortgelijk wijze plaats: abstractie van de bronstructuur naar het eenduidige logische model. Hiermee wordt alle Dossier data, waar die zich ook bevindt, snel, eenvoudig en flexibel benaderbaar, ongeacht de (technische) structuur en locatie van de bron.

In de centrale data virtualisatie omgeving wordt alle data in de taal van je organisatie beschikbaar gesteld. Met zeer uitgebreide mogelijkheden op het gebied van beveiliging creëer je hiermee een centraal portaal voor alle data toegang. De toegang tot je data kan worden gekoppeld aan bekende autorisatie systemen als Active Directory of LDAP. Daarnaast kun je de data gesegmenteerd naar keuze beschikbaar stellen. Uiteraard is alle data ook middels een webportaal doorzoekbaar.

Data beschikbaar stellen kan centraal worden geregeld naar alle bekende applicaties, rapportage, analyse en data visualisatietools. Maar uiteraard ook naar MS Excel, waarmee je gebruikers ongekende snelheid en flexibiliteit biedt, op de centrale gegevens.  Als bijkomend voordeel kan de data ook worden aangeboden als een webservice. Beschikbaar stellen van data voor interne of externe applicaties en/of websites is eenvoudig te realiseren waarbij de governance, beveiliging en het data management gewaarborgd blijft.

Standaard zijn de Data Virtualisatie oplossingen voorzien van een uitgebreide lineage waardoor altijd helder is waar de data vandaan is gekomen. Zowel voor de beheerders als voor de eindgebruikers.

Data Virtualisatie stelt je in staat om stapsgewijs het logische datawarehouse te definiëren en beschikbaar te stellen. Het Continuous Delivery Process van data voor je organisatie krijgt hierdoor daadwerkelijk vorm. Een flexibele en hoogwaardige basis voor Analytics is hiermee gelegd.

Data Virtualisatie met Cisco Data Virtualization Suite:

  • Toegang tot honderden databronnen, van traditionele databronnen, XML, big data platformen, cloud omgevingen tot sensordata met het Internet of Everything als bron;
  • Intelligente en visuele introspectie van alle databronnen: ontdekken van relaties tussen de data in de bronnen;
  • Business Directory, een metadata zoekmachine door alle metadata voor eindgebruikers, beheerders en ontwikkelaars;
  • Interatief werken op basis van agile data modelling en stap-voor-stap opleveren van data services voor Analytics;
  • Vergaande optimalisatie van queries en federatie voor snelle responsetijden, gebruik van caching en tuning;
  • Data services stellen data beschikbaar in de vorm van views en webservices voor Analytics
  • Toegang tot de virtuele data via een groot aantal producten van leveranciers zoals Tableau, Qlik, IBM, Microstrategy, Information Builders  ect. etc.
Print Friendly, PDF & Email