search arrow arrow-left download facebook linkedin twitter share googleplus mail check phone
Terug

Cisco Expert Meetup: Haal meer business waarde uit je data!

Data Virtualisatie en het Logical Datawarehouse leveren flexibele en snelle toegang tot al je data. De ideale basis voor de voortdurende veranderende Analytics behoeften vanuit je business.

Algemeen
Programma
Data & locaties
Docenten

Algemeen

Cisco Expert Meetup met Rick van der Lans (R20/Consultancy), Antoine Stelma en Erik Fransen (Centennium) en Niels van den Berg (Cisco).

In deze Cisco Expert Meetup laten we zien hoe grote hoeveelheden Fast Data, Open Data en Big Data integraal  toegankelijk wordt door de toepassing van Data Virtualisatie en het Logical Datawarehouse.
Doel is het creëren van business waarde op basis van Analytics, waarbij inzichtelijk wordt, zonder technische details, hoe Data Virtualisatie en het Logical Datawarehouse daaraan bijdragen.

De Centennium Data & Analytics Rotonde staat centraal: op basis van het Logical Datawarehouse en met krachtige Data Virtualisatie software komt data in alle vormen en karakteristieken snel, eenvoudig en eenduidig beschikbaar voor de business. 

 

 

Cisco City demonstratie: de virtuele stad in de cloud
Er worden drie use cases gedemonstreerd op basis van Cisco City, een virtuele stad in de cloud, toegankelijk gemaakt met Cisco Data Virtualization Suite (Data Virtualisatie), MapR (Data Platform) en Qlik Sense (Visual Analytics). We laten zien hoe in een moderne cloud-omgeving de drie vormen van data gevirtualiseerd, snel, flexibel en eenduidig beschikbaar komen voor analyse door de business.
Het logisch datamodel (Logical Datawarehouse) wordt geïmplementeerd met de Cisco Data Virtualization Suite.

Centennium is Cisco ATP - Data Virtualization Integrator Partner. 

powered_by_open_line_def_0.jpg

cisco_1.png

Over Data Virtualisatie
Data Virtualisatie stelt je in staat om grote hoeveelheden data op een eenduidige manier toegankelijk te maken, echter zonder de noodzaak om data naar een integrale locatie te verplaatsen. Via data abstractie wordt data beschikbaar gesteld aan gebruikers, zonder dat technische kennis nodig is van onderliggende databronnen. Dataconnectoren naar de bronsystemen zijn intelligent en interpreteren de bronnen via diepe data-analyse. Zo wordt het mogelijk om intelligent de juiste data te virtualiseren, razendsnel, tegen een lage TCO door ontbreken van data-opslag en -verplaatsing, geoptimaliseerd voor Big Data en volledig gebaseerd op gebruik van ANSI-SQL.

Over Cisco Data Virtualization Suite
Cisco Data Virtualization Suite is agile data integratie software waarmee eenvoudig data toegankelijk wordt, onafhankelijk van waar deze zich bevindt. De data wordt geabstraheerd beschikbaar gesteld aan de gebruikers, precies op maat gesneden voor hun analytische taken en ontdaan van complexe technische zaken. Ideaal voor het leveren van Self Service BI. Het platform levert één toegangspunt voor het bevragen van alle data in alle onderliggende bronnen op basis van ANSI SQL.

Over Fast Data, Open Data en Big Data
Fast Data is data die binnen de eigen organisatie of keten is opgeslagen en direct beschikbaar moet zijn voor operationele bedrijfsvoering. Denk hierbij aan data uit bedrijfskritische systemen zoals ERP, CRM en SCM. Ook het datawarehouse karakteriseren we als Fast Data, aangezien deze veelal is opgebouwd uit data van andere bedrijfskritische systemen. Fast Data heeft een vooraf gedefinieerde, voorspelbare structuur.

Open Data is data die vrij beschikbaar is voor gebruik, in een zo herbruikbaar mogelijke vorm. Beperkingen in hergebruik wordt waar mogelijk vermeden. Open Data kent verschillende karakteristieken, van vooraf gedefinieerd en voorspelbaar tot ongestructeerd en onvoorspelbaar.

Big Data is data met een veelheid aan karakteristieken, van voorspelbaar tot onvoorspelbaar, van heel klein tot heel groot, van eenvoudig tot zeer complex. Data Lakes zijn een vorm van Big Data.

Programma

Inloop en lunch vanaf 12.30 uur
Start expertmiddag: 13.00 uur

 • Introductie door Niels van de Berg, Cisco:  Internet of Things, Data Virtualisatie, Analytics      
                            
 • Introductie door Rick van der Lans : Logical Datawarehouse en de rol van Data Virtualisatie
  Data virtualisatie is een volwassen technologie met een breed scala aan belangrijke toepassingsgebieden. Met data virtualisatie kunnen flexibilere BI-systemen ontwikkeld worden, de adoptie van big data versimpeld worden, en kan ondersteuning van self service analytics effectiever verzorgd worden. In deze inleiding zal Rick van der Lans aangeven wat nu precies data virtualisatie is. Tevens worden voordelen en nadelen genoemd.
 • Demo Centennium: Cisco City - case Fast Data 
  We starten met Cisco City waar via virtualisatie met Cisco Data Virtualization Suite en het logical Datawarehouse de data snel beschikbaar komt aan haar doelgroepen. Er is een eenduidig inzicht in Cisco City gebaseerd op Fast Data. 
 • Demo Centennium: Cisco City - case Fast Data + Open Data 
  Om de inmiddels beschikbare data in een bredere context te kunnen zien en om meer ons te kunnen verdiepen in het waarom achter bepaalde vraagstukken, gaan we data virtueel integreren met open data. We kunnen verschillende bronnen koppelen (criminaliteit, buurtprofielen, gemiddelde bewoner profielen, inkomen, etc.) Deze data wordt via het Logical Datawarehouse binnen de virtualisatieomgeving Cisco Data Virtualization Suite geïntegreerd met de Fast Data waardoor we nieuwe inzichten creëren.
 • Demo Centennium: Cisco City - case Fast Data + Open Data + Big Data
  De grote hoeveelheid sensordata die beschikbaar is in Cisco City integreren we naadloos in onze bestaande data-omgeving, via het logisch datamodel en data virtualisatie met Cisco Data Virtualization Suite. Big Data (via het MapR data platform) geintegreerd met Fast en Open data biedt nieuwe analytische kansen voor de business.
 • De Data & Analytics Rotonde: een moderne Agile Data Architectuur op basis van het Logical Datawarehouse, Data Virtualisatie en Analytics, voor maximale flexibiliteit en kwaliteit van data- en analyticsvraagstukken.
 • Q & A

Afronding expertmiddag:16.00 uur, daarna borrel.

De Cisco City demo is ontwikkeld met Cisco Data Virtualization Suite, MapR Converged Data Platform, Qlik Sense en draait geheel in een cloud-omgeving met private datacenter.

Deze Expert Meetup is gericht op business- en IT-management. We ontvangen maximaal 25 deelnemers per sessie.

 

 

 

Datum Locatie

Docenten

Sprekers:
Niels van den Berg, Cisco
Rick van der Lans, R20/Consultancy 
Antoine Stelma, Centennium
Erik Fransen, Centennium