Decentralisatie in het Sociaal Domein

Decentralisatie in het Sociaal Domein
(3D) voor Lokale Overheid

 

Effectieve besturing, monitoring en analyse.
Sinds 2015 zijn gemeenten vanwege drie decentralisaties (3D) verantwoordelijk voor de ondersteuning en dienstverlening aan een grotere groep inwoners. ‘Eén gezin, één plan, één regisseur’ is hierbij het uitgangspunt. Deze zogenaamde 3D-transitie gaat binnen de gemeenten gepaard met de introductie van een diversiteit aan nieuwe informatiesystemen die gekoppeld worden aan bestaande informatiesystemen.

De 3D-transitie legt daarbij veel nadruk op effectieve besturing, monitoring en analyse van de transitie zelf en de uitvoering ervan. Hiertoe dient een integraal, samenhangend en overkoepelend beeld van de informatie in de onderliggende systemen beschikbaar te komen ten behoeve van het afleggen van verantwoording, de besturing van het transitieproces en het optimaliseren van de uitvoering.

De 3i-methode: Informatie, Integratie, Inzicht
Centennium werkt binnen de Decentralisaties in het Sociaal Domein met de beproefde 3i-methode.

Toepassen van de door Centennium ontwikkelde 3i-methode leidt tot een compleet geïntegreerde oplossing op basis van het 3i-platform waarmee op flexibele wijze aanvullende informatie uit een grote diversiteit aan gegevensbronnen en toepassingen gekoppeld wordt. Deze komt daarmee direct beschikbaar voor uitgebreide rapportage en analyse.

 

Toepassen van de 3i-methode
De 3i-methode is geen softwaretool of -product, maar een coherente verzameling van bewezen halffabricaten waarmee informatie uit een grote diversiteit aan bronnen met hoogwaardige kwaliteit beschikbaar komt voor analyse. De halffabricaten worden door ons, in samenwerking met u, geassembleerd tot deelproducten en een eindproduct.

Het 3i-platform is niet beperkt tot inzet op het 3D-domein, maar functioneert tevens als gemeentebreed informatieplatform.

 Een greep uit onze opdrachten in het Sociaal Domein bij diverse gemeenten:

 

  • Gemeente Westland: Na hier gestart met het opzetten van een BICC (Business Intelligence Competence Centre) hebben we vervolgens een BI oplossing gerealiseerd op basis van CDM en DWH Automation gericht in eerste instantie op het Sociaal Domein. Als verantwoordelijke voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) maakt de gemeente gebruik van diverse registraties voor Werk & Inkomen, Zorg, Participatie, Jeugd, etc, De oplossing biedt een nieuwe omgeving met geïntegreerde en betrouwbare (management)informatie, waardoor men nu onder andere inzicht heeft gekregen in de zogenaamde ‘Wmo multi-problematiek’ per client dan wel per adres, en waarmee een jaarprognose van de kosten van de Wmo activiteiten gemaakt kan worden.
  • Gemeente Amersfoort: Na een eerste adviestraject bij de Gemeente Amersfoort zijn onze consultants ingezet voor de ontwikkeling, implementatie en ondersteuning van een nieuw Datawarehouse platform op basis van Datawarehouse Automation en Data Vault binnen het Sociaal Domein. Deze omgeving wordt nog immer doorontwikkeld.
  • Gemeente Veenendaal: In samenwerking met de gemeente hebben we een datawarehouse ontworpen en gerealiseerd om processen in het Sociaal Domein te ondersteunen. Als onderdeel van dit datawarehouse zijn in het kader van de Jeugdwet de JW-berichten in het datawarehouse geladen. Op basis van het berichtenverkeer in de keten tussen zorgaanbieders en de gemeenten zijn zij in staat gebleken de verzoeken om toewijzing en berichten te matchen met de data in de bronsystemen. Hiermee werd het onderhandenwerk beter in beeld gebracht, waardoor nauwlettend op de zorguitnutting kon worden gemonitord. Ook deze omgeving wordt nog immer samen met ons doorontwikkeld.
Print Friendly, PDF & Email