BI Roadmap

BI Roadmap

De Centennium BI roadmap is een methodiek die is ontwikkeld om u te helpen uw visie op Business Intelligence (BI) te bepalen, doelstellingen te benoemen en zo te komen tot een praktisch uitvoerbare roadmap. De methodiek kent de volgende uitgangspunten:

  • Meerdere perspectieven garanderen een brede benadering, want BI raakt alle facetten van de organisatie;
  • Visie: bepaal uw visie, ambities en doelstellingen;
  • Assessment: onderzoek en maak concreet waar u staat en waar u naar toe wilt;
  • Roadmap: stapsgewijs naar succes aan de hand van een praktisch stappenplan, korte en langere termijn.

Op basis van de hiervoor genoemde uitgangspunten helpen wij om in drie eenvoudige stappen uw eigen roadmap te definiëren.

Stap 1: Bepaal visie, ambities en doelstellingen
‘Eenduidigheid’ is de belangrijkste reden waarom wij vinden dat BI alleen succesvol kan zijn als het vanuit een visie wordt aangepakt.

Stap 2: Voer assessment uit
Wij doen dit vanuit meerdere perspectieven. Dat maakt het tastbaar en waarborgt dat alle facetten de juiste aandacht krijgen, op het juiste moment.

Stap 3: Bepaal roadmap
Uw route omvat de aandachtgebieden en actiepunten die tijdens het assessment zijn geformuleerd, voorzien van prioriteit en uitgezet in de tijd. Zo ontstaat uw eigen roadmap.

Enkele voorbeelden van Centennium BI roadmaps:

  • Gemeente Rotterdam – Stadsontwikkeling (voormalig Ontwikkelingsbedrijf – OBR), Service Dienst: Voor OBR hebben we een BI roadmap opgesteld. Hiertoe werd de status van dat moment in kaart gebracht, alsmede de eisen /wensen die gesteld werden aan de toekomstige BI omgeving voor OBR, om van daaruit de route te bepalen om van de huidige naar de nieuwe situatie te komen.
  • Vopak Oil: Teneinde een opstap te maken naar een meer door de business gedreven BI omgeving hebben we een BI roadmap opgesteld. Met daarin beschreven hoe Vopak in de daaropvolgende jaren haar BI omgeving en cultuur kon laten uitgroeien tot een omgeving die haar operationele en strategische doelstellingen ondersteund.

 

Print Friendly, PDF & Email