Het werk bij onze klanten

In bijna 25 jaar heeft Centennium een brede klantenportefeuille opgebouwd, met tal van aansprekende klantomgevingen waar we op duurzame basis participeren in uitdagende en ambitieuze projecten op ons vakgebied. Veel klanten maken graag en geregeld gebruik van de expertise van Centennium, mede omdat veel van onze consultants in verschillende rollen uit de voeten kunnen, beschikken over gekwalificeerde en veelal gecertificeerde kennis alsmede over adequate sociale en communicatieve vaardigheden. 

Kijkje in diverse keukens
Centennium is voor veel professionals aantrekkelijk omdat zij de mogelijkheid biedt om gedurende enkele jaren in verschillende (klant)omgevingen ervaring en kennis op te doen. Zowel bij overheden (w.o. ministeries en gemeenten) als in de profitsector, met name in de financiële sector (banken en verzekeringsmaatschappijen), bij onderwijsinstellingen en transportorganisaties. Kijk voor alle branches waar Centennium actief is op pagina branches. 

Hierdoor kunnen professionals zich breed ontwikkelen en maken ze kennis met veel verschillende platformen, tools & technieken alsmede uiteenlopende ‘dynamieken van de werkvloer’. 

Account- en fieldmanagement
Om onze dienstverlening in goede banen te leiden en om de kwaliteit ervan geregeld te toetsen is actief en adequaat accountmanagement alsmede effectief fieldmanagement van groot belang. Een solide netwerk, geregeld contact met direct betrokkenen, periodieke beoordelingen en doelgerichte evaluaties zijn hiervoor onontbeerlijk: dankzij een praktijk van meer dan twintig jaar is het account- en fieldmanagement van Centennium inmiddels van hoog professioneel niveau, met alle noodzakelijke instrumenten en inzichten. 

Gevarieerde projectomgevingen
De projectomgevingen waar Centennium actief is, zijn zeer gevarieerd. We zijn bijvoorbeeld geregeld betrokken bij het optimaliseren van BI werkprocessen en het ontwerpen van BI architectuur. Of het vertalen van (management)informatiewensen naar datamodellen en informatieproducten, dan wel het adviseren in rapportage- en analyseomgevingen of het onderzoeken van datakwaliteit.

Kijk hier voor tien praktijkvoorbeelden van projecten en/of opdrachten waar Centennium-medewerkers bij betrokken zijn of zijn geweest in de afgelopen jaren.

Voor een uitgebreidere beschrijving van tal van cases kun je terecht op de pagina Cases.

Centennium BV – www.centennium.nl info@centennium.nl088 63 63 200 – Regulusweg 5, 2516 AC  Den Haag, Nederland

Centennium - Data- en Informatiemanagement  Centennium - Data- en Informatiemanagement 

Print Friendly, PDF & Email