Je werk bij onze klanten

Centennium is bij uitstek aantrekkelijk voor díe professionals die gedurende een aantal jaren in verschillende (klant)omgevingen ervaring en kennis willen opdoen. Zowel bij overheden als in de profitsector, in tal van specifieke branches. Centennium beschikt over een brede klantenportefeuille met tal van aansprekende BI/DWH omgevingen, waar we op duurzame basis participeren in uitdagende en ambitieuze projecten op ons vakgebied.

Een aantal van deze omgevingen en werkzaamheden hebben we hier op een rijtje gezet:

Datawarehousing door Maartje en Robbert in Amersfoort

Sinds 2015 helpt Centennium de gemeente Amersfoort met het inzichtelijk maken van de zorg en bijbehorende kosten binnen het Sociaal Domein voor de gehele regio Amersfoort. Op dit moment worden deze werkzaamheden voornamelijk uitgevoerd door Maartje, die in deze opdracht haar eerste datawarehouse-ervaring opdoet, onder begeleiding van haar senior collega Robbert. Samen zijn zij onderdeel van het team Sturingsinformatie Sociaal Domein, dat effectief datamanagement bewerkstelligt door data optimaal inzichtelijk te maken. Het datawarehouse van de gemeente is gebouwd met gebruikmaking van de door ons ontwikkelde Centennium Automation Tool. Dit maakt het ontsluiten van brongegevens eenvoudig en zorgt ervoor dat snel en vakkundig ad-hoc rapportages en dashboards kunnen worden gemaakt.

Daarbij zorgen Maartje en Robbert voor een juiste verwerking van brongegevens in de historische laag en zorgen zij ook voor de implementatie van diverse business rules voordat de informatie ter beschikking wordt gesteld aan de analisten die verantwoordelijk zijn voor de analyses en dashboards. Een belangrijke opgave hierbij is om ondersteuning en zorg goed en passend in te richten.

Datagedrevenheid bij de RVO door informatieanalist Robert

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) probeert antwoorden te geven op complexe ondernemersvraagstukken. Robert draait sinds medio 2020 als informatieanalist om het RVO in de toekomst meer datagedreven te laten werken. Hiervoor maakt de organisatie gebruik van een Self Service BI om data centraal en integraal beschikbaar te maken. Robert, met meer dan twintig jaar ervaring is hiervoor de ideale persoon.  Dankzij effectieve Business Informatieanalyse wordt ervoor gezorgd dat alle relevante databronnen die gebruikt worden binnen RVO onderdeel worden van de functionele ketens volgens het integrale gegevensmodel. Op basis daarvan kan data dan optimaal ingezet worden voor ‘self service BI’, met behulp van diverse tools. Bovendien is er een programma van eisen opgesteld, met als doel om de afdeling Data optimaal te laten faciliteren aan de organisatie van RVO.

Nieuw datamodel ontwikkeld door Gerben voor de Volksbank

De Volksbank maakt sinds 2018 gebruik van de expertise van Centennium. Gerben, al ruim twintig jaar in dienst bij Centennium, gebruikt zijn kennis en senioriteit bij belangrijke onderhoudswerkzaamheden aan het datawarehouse van De Volksbank. Hierbij was het in eerste instantie belangrijk om mee te denken in het ontwerp en de analyse van de componenten die vervangen moesten worden in het datawarehouse. Dit betekent concreet dat eerst de normalisatie van het nieuwe datamodel onder de loep moest worden genomen. Hier heeft hij een oplossing gevonden om de brondata te verrijken met sleutelvelden indien deze ontbraken. Verder heeft Gerben ook actief meegedacht in de resterende informatieanalyse. Dit om te komen tot een nieuw technisch en functioneel ontwerp. Hieruit voortvloeiend is vervolgens de bouw van de pre-staginglaag, de historische staginglaag (EDV) en de Datavault gerealiseerd.

De aanpassing van belangrijke datamodellen door Rob bij CCV

CCV heeft zich, als grootste transactieverwerker van Nederland, net als alle andere transactieverwerkers te houden aan regelgeving opgesteld door De Nederlandsche Bank. In 2020 voerde DNB verscherpte regelgeving in op het gebied van witwaspraktijken en terrorismefinanciering, wat ervoor zorgde dat ook de datamodellen hierop aangepast moesten worden. Rob heeft zich in een CCV-team aangesloten en het hele proces meegeholpen door te adviseren en te ontwikkelen.

Al deze bronnen zijn gemodelleerd in een bruikbare datamart. Het datateam heeft dit gemodelleerd in 4 lagen: sources, ster-model, historie en delivery. “Tijdens dit project zijn we tegen veel verschillende uitdagingen gelopen zoals MDM-vraagstukken, proces-vraagstukken, projectarchitectuur en de harde deadlines. Dankzij optimaal teamwork hebben we alles op tijd kunnen oplossen.” 

Data-analyse en -development door Rob en Ad bij de Rabobank

De Rabobank wordt al jarenlang op het gebied van Business Intelligence ondersteund door Centennium. Al jarenlang wordt de expertise van Centennium collega’s op het gebied van bijvoorbeeld witwassen, terrorismebestrijding en creditcardfraude gebruikt om deze criminele activiteiten tegen te gaan. 

Door het draaien van allerhande analyses kunnen patronen worden ontdekt waarop belangrijke acties ondernomen kunnen worden. Naast analyses en informatiemanagement ondersteunen onze consultants de Rabobank ook al jarenlang ook op technisch vlak. Bijvoorbeeld als Business Intelligence-ontwikkelaar in het Data Logistics team, waarin er in het SQL-datawarehouse via ETL-processen in tabellen en via views data beschikbaar wordt gemaakt richting afnemers.

BI-werkzaamheden door Rodger, Marc en André in het Westland

Centennium is door een aanbesteding al sinds 2018 kennis- en capaciteitspartner van de Gemeente Westland. Een aantal collega’s vervullen hier verschillende opdrachten op het gebied van data- en informatiemanagement.

Rodger kreeg als junior Cognos-ontwikkelaar alle ruimte om zichzelf te ontwikkelen en theoretische kennis in de praktijk te brengen. De afgelopen tijd is hij door deze werkervaring qua kennis en zelfverzekerdheid het junior-niveau ontstegen. Dit is onder andere gebeurd door de begeleiding van senior Cognos-ontwikkelaar en beheerder Marc, al ruim vijftien jaar in dienst bij Centennium. Hij is de afgelopen jaren bij een G4-gemeente werkzaam geweest als Cognos-ontwikkelaar en gebruikt deze kennis om de Gemeente Westland én Rodger mee verder te helpen.   

André zit op een heel andere klus voor dezelfde opdrachtgever. Hij is binnen het Sociaal Domein werkzaam als datawarehouse-ontwikkelaar. Hij houdt zich hier onder andere bezig met het onderhouden van het datawarehouse, het ontsluiten van nieuwe bronnen en ontwikkelen van nieuwe delen binnen het datawarehouse.

Het ontwikkelen van het BICC van de Goudse door Anne en Joachim

Het BICC van de Goudse verzekeringen wordt sinds drie jaar aangevuld met de expertise van Centennium collega’s. De afgelopen jaren hebben verschillende consultants hun expertise ingezet om hier van toegevoegde waarde te kunnen zijn, bijvoorbeeld als BI-ontwikkelaar, Power BI-specialist of datawarehouse-specialist. 

Op dit moment ondersteunt Anne de afdeling op het doorontwikkelen van de datamarts en de Power BI Dashboards. Haar initiële opdracht bestond uit het bewaken en analyseren van datakwaliteit waar zij de vrijheid kreeg een model voor te ontwikkelen. Toen er vervolgens meer vraag kwam naar Cloud gerichte toepassingen, zoals Power BI Dashboards, en De Goudse besloten had om de volledige datawarehouse omgeving naar Azure Cloud te verplaatsen, was er opnieuw extra capaciteit nodig. Daarom is sinds kort Joachim, een Centennium-collega van Anne, bij dit team geplaatst om het BICC te ondersteunen met datawarehousingwerkzaamheden.

Casper biedt Ad adequate begeleiding in het BI-domein te Schiedam

Schiedam maakt al enkele jaren gebruik van de expertise van Centennium op het gebied van data- en informatiemanagement. Op dit moment zijn collega’s Ad en Casper bezig met het ontwikkelen van het datawarehouse en het ontwikkelen en onderhouden van dashboards en rapporten. Casper doet dit al een aantal jaar maar voor Ad is deze tak van sport geheel nieuw. Hij wilde zich al langer meer richting de techniek begeven maar ontbeerde de technische kennis hiervoor. Door goede adequate trainingen en begeleiding kan hij zich blijven ontwikkelen, zowel op domeinkennis als technische vaardigheden. Ad heeft de mogelijkheid gekregen om grote stappen te maken en deze kans met beide handen aangepakt. Het einddoel van de Gemeente Schiedam is daadwerkelijk datagedreven werken waarbij medewerkers zelf in staat zijn om prangende vragen op basis van cijfers te beantwoorden. Tot die tijd zullen collega’s zoals Casper en Ad hard aan het werk zijn om de gemeente verder te helpen.

Complexe dataprojecten door Robbert, Paul en Tommy bij Min. J&V

Het Ministerie van Justitie & Veiligheid heeft een tal van dataprojecten lopen, waarin Centennium collega’s in verschillende teams samenwerken. Door de complexe materie, de gevoeligheid en confidentialiteit stellen deze opdrachten extreem hoge eisen aan de consultants, waarvan Centennium er de afgelopen jaar een groot aantal heeft mogen aanleveren.

Zo is Robbert al een aantal jaar actief voor de afdeling KMI+, waar hij verantwoordelijk is voor de uitbreiding van een Microsoft datawarehouse omgeving op basis van CDM (DWH automation, Data Vault en stermodellering, met gebruikmaking van TBD / pseudo code). Collega’s Tommy en Paul zijn op een andere afdeling in de keten bezig met het ontwikkelen, onderhouden en beheren van de rapportageset aangevuld met het ontwikkelen van de ETL-omgeving die tot het nieuwe datawarehouse leidt.

Centennium BV – www.centennium.nl info@centennium.nl088 63 63 200 – Regulusweg 5, 2516 AC  Den Haag, Nederland

Centennium - Data- en Informatiemanagement  Centennium - Data- en Informatiemanagement 

Print Friendly, PDF & Email