Solliciteren bij Centennium

In ruim twintig jaar hebben we, in de meeste gevallen met veel plezier, een aanzienlijk aantal sollicitatietrajecten mogen regisseren en faciliteren, waarvan een groot deel ook daadwerkelijk is uitgemond in een dienstverband bij Centennium.
In de regel telt elk sollicitatietraject twee tot drie gesprekken, waaraan van de kant van Centennium diverse leden van directie & management alsmede ook geregeld senior consultants deelnemen – voor elke sollicitant wordt een passende maatwerkroute uitgestippeld. 

Gesprekken
In de verschillende sollicitatiegesprekken komt een keur aan onderwerpen en aandachtspunten aan bod, gericht op persoonlijkheid, kennis, kunde, vaardigheden en ambities. Het meest geïnteresseerd zijn we altijd in ieders ambities en de persoonlijke motivatie daarachter: waar wil je staan over vijf tot tien jaar en op welke manier denk je dat Centennium jou optimaal kan ondersteunen om deze ambities daadwerkelijk te verwezenlijken? 

Vanzelfsprekend verschaffen we tijdens deze gesprekken ook vele extra informatie over onze werkwijze, onze klanten, onze dienstverlening, ons expertisemanagement en andere interne aangelegenheden.

Contractering
Indien de gesprekken wederzijds bevredigend verlopen en partijen graag voor elkaar kiezen, volgt vrij kort daarop een contractuele aanbieding en (na aanvaarding) de feestelijke contractering zelf, op kantoor in Den Haag.

In de praktijk duurt een sollicitatietraject bij Centennium (van het eerste gesprek tot en met de contractering) zelden langer dan drie weken, in veel gevallen zelfs korter. 

Nota bene: vanwege alle Corona-problematiek en de verschillende periodes met strenge Lockdown-maatregelen hebben we ons genoodzaakt gezien een aantal sollicitatiegesprekken e.d. online te doen. Naar verwachting zal dit zeker tot medio 2021 het geval zijn. 

Je interesse gewekt?
Kijk dan snel op de vacaturepagina welke het beste bij jou past.
We ontvangen graag een email van jou met je CV en korte motivatie. Deze kun je sturen naar: werken@centennium.nl.
Of bel ons: 088-6363200 dan wel 0650607272 (Peter R. Poharnok).

Centennium BV – www.centennium.nl info@centennium.nl088 63 63 200 – Regulusweg 5, 2516 AC  Den Haag, Nederland

Centennium - Data- en Informatiemanagement  Centennium - Data- en Informatiemanagement 

Print Friendly, PDF & Email