Verbreding en verdieping dankzij het Centennium expertisemanagement

Om een echt expertisehuis te kunnen zijn is doelgericht en effectief expertisemanagement onontbeerlijk. Binnen Centennium heeft dit al in 2003 strategische inbedding gekregen binnen wat wij noemen het REK-management. Waarbij de R staat voor Resourcemanagement, de E voor Expertisemanagement en de K voor Kwaliteitsmanagement. In de jaren daarna hebben dit verder uitgebreid en geprofessionaliseerd. 

Het REK-management
De REK-managers van Centennium zijn senior consultants, die veel ervaring hebben opgedaan in de begeleiding van collega’s en over veel kennis van het vakgebied beschikken. Hun taak is er met name op gericht om nieuwe en/of jongere collega’s adequaat te begeleiden tijdens hun dienstverband met Centennium en hen te stimuleren in het waarmaken van ieders vakinhoudelijke ambities. Zowel in de breedte als in de diepte. Dat gebeurt middels gerichte persoonlijke aandacht respectievelijk professionele coaching en begeleiding, met gebruikmaking van transparante procesdossiers en duidelijke afspraken, die minimaal een keer per kwartaal worden getoetst en na elk kalenderjaar worden geëvalueerd. Voor tal van collega’s fungeert zijn/haar REK-manager als mentor, stimulans en sparringpartner tegelijk. 

Onbegrensde mogelijkheden 
Centennium noemt zich sinds 1998 ‘objectief & onafhankelijk’, wat zich o.a. vertaalt in onbeperkte en schier onbegrensde mogelijkheden qua interesses en specialisaties ten aanzien van tools, technieken en methodieken. Daarin investeert de organisatie heel doelgericht, met een zo groot mogelijk budget per jaar. Dit budget wordt besteed aan een groot aantal vaktechnische trainingen, cursussen, coaching alsook tal van ondersteunende workshops, bijvoorbeeld voor de verdere ontwikkeling van consultancy vaardigheden.
Van oudsher hechten we veel waarde aan certificeringen van bepaalde kennisonderdelen, die wij elke keer weer zien als de spreekwoordelijke ‘kroon op het werk’. Door de jaren heen hebben we ervaren dat ook veel klanten er prijs op stellen om gecertificeerde expertise van Centennium in te huren. Centennium investeert hier dus graag en doelgericht in. 

Bovengemiddeld veel invloed
Wij bieden consultants van Centennium zo bovengemiddeld veel invloed op hun eigen ontwikkeling binnen ons vakgebied en krijgen ze alle hulp, steun en investeringsruimte om uiteenlopende ambities binnen ons vakterrein in te vullen en zich daarmee duurzaam te verrijken. Met alle voordelen voor een kwalitatief en vakinhoudelijk zo optimaal mogelijke dienstverlening aan onze klanten! 

Kijk op deze expertisepagina voor een globaal overzicht van alle kennis & kunde binnen ons expertisehuis.

Studeren in de baas zijn tijd? Zelf je eigen groeipad bepalen en daarin ondersteund & begeleid worden door senior BI consultants?
Beluister hieronder onze podcast en laat je overtuigen door collega BI consultants waarom zij voor Centennium hebben gekozen, hoe zij het expertisemanagement ervaren en welke werkzaamheden zij uitvoeren.

Centennium BV – www.centennium.nl info@centennium.nl088 63 63 200 – Regulusweg 5, 2516 AC  Den Haag, Nederland

Centennium - Data- en Informatiemanagement  Centennium - Data- en Informatiemanagement 

Print Friendly, PDF & Email