De Centennium cultuur

Van oudsher stoelt de bedrijfsvoering en de dienstverlening van Centennium op enkele vaste kernwaarden: dienstbaarheid, betrokkenheid en kwaliteit. Zie voor een nadere duiding hiervan: Missie & Visie

People, Planet & Profit
Intern geven we invulling aan onze kernwaarden door optimale zorg voor alle medewerkers, een adequate invulling van onze verantwoordelijkheden aangaande alle relevante organisatieprocessen en een kritisch oog voor optimale balans werk-privé van alle medewerkers. Wat er bijvoorbeeld toe leidt dat we heel bewust omgaan met ieders woon-werkverkeer en ieders persoonlijke situatie thuis.
In 2020 hebben we ons Personeelsreglement op verschillende punten aangepast, bijvoorbeeld ook aangaande het mobiliteitsvraagstuk. Zo wordt het reizen per openbaar vervoer extra gestimuleerd, daarnaast zijn de leaseautoregelingen voor elektrische auto’s beduidend gunstiger dan voor auto’s op fossiele brandstoffen.
Reeds vóór de uitbraak van COVID-19 werd geregeld thuiswerken gestimuleerd en bijvoorbeeld voor een of twee dagen per week ook gerealiseerd. De verwachting is dat dit zich de aankomende jaren nog verder zal manifesteren in ieders werkpatroon en -schema. Ook dit zal Centennium zo optimaal mogelijk faciliteren en monitoren.

Diversiteit en maatschappelijke betrokkenheid
Ons personeelsbestand is een afspiegeling van de samenleving. Het bestaat uit een mix van mensen met uiteenlopende leeftijden, achtergronden en kennisgebieden. Samenwerken en kennisdelen is voor ons de manier om verschillende perspectieven samen te brengen en een succesvolle dienstverlener te zijn. Vol wederzijds respect en vertrouwen.
De maatschappelijke betrokkenheid van Centennium uit zich op vele manieren. Zo is Centennium bijvoorbeeld vele jaren bedrijvenambassadeur geweest voor NOVIB en steunt zij daarnaast geregeld goede doelen en (lokale) maatschappelijke initiatieven. 

Communicatie
Een heel belangrijk communicatiekanaal intern is ons intranet. Met daarin o.a. ons smoelenboek, alle Centennium foto’s en video’s door de jaren heen, aandacht voor een aantal standaard documenten (denk bijvoorbeeld aan ons Personeelsreglement) en de ‘Nieuwsportal’, waarin we met grote frequentie berichten publiceren van uiteenlopende aard: van commercie perikelen en vaktechnische aangelegenheden tot verslagen van meetings & events alsmede persoonlijke boodschappen, huishoudelijke mededelingen en handige weetjes. 

Sociale agenda
Centennium organiseert verder elk jaar een groot aantal bijzondere ‘social events’ zoals o.a. het BI Beachevent, de Partnerdag, de Familiedag en een BI BBQ. Natuurlijk genieten we jaarlijks samen van een groots Kerstdiner in december, waarvoor ook alle levenspartners worden uitgenodigd. We kiezen hiervoor altijd fijne, sfeervolle en goed bereikbare locaties in het land uit.
Elk jaar publiceren we de ‘jaaragenda’ voor alle evenementen, zodat iedereen deze data kan reserveren in de agenda’s en we derhalve de meest kans hebben op een zo compleet mogelijk samenkomen met de collega’s. Wat in de praktijk ook heel vaak lukt, tot veler plezier en tevredenheid.
Geregeld spreken we ad hoc met een aantal collega’s af om na werktijd een biertje te drinken, waarbij de om de hoek gelegen kroeg ‘De Kompaan’ vaak favoriet is. Hier zitten we ook geregeld in het kader van een spontaan afgesproken ‘VrijMiBo’……
Uiteraard gaat geen enkel Lustrum ongemerkt voorbij. Naast ‘standaard’ Lustrum-programmapunten zoals een receptie, Partner-bijeenkomst en een gezellig feest maken we ook elke vijf jaar met z’n allen een reis naar het buitenland. Zo waren we in 2018 voor een lang weekend naar Parijs en verheugen we ons nu al op de reis die we in het najaar van 2023 met de hele organisatie gaan maken, als Centennium 25 jaar bestaat. 

Thuisbasis
Ofschoon onze collega’s het grootste deel van de werkweek bij de klant of in hun werkkamer thuis doorbrengen zijn ze geregeld op het hoofdkantoor van Centennium in Den Haag te vinden. Speciaal voor de consultants hebben we permanent tien professionele werkplekken ingericht, in verschillende ruimtes. Dit soort dagen zijn ideaal om naast de werkzaamheden voor de klant en/of studie bij te praten met de backoffice, het management en collega-consultants. Maar ook om de laatste nieuwtjes & roddels te bespreken bij de koffiemachine en om in de pauzes eventueel gebruik te maken van onze tafeltennistafel, poolbiljart, tafelvoetbalspel en/of sjoelbord. Zie bijvoorbeeld onze recente promotievideo. 

Successen
Tot slot: successen mogen gevierd, en dat doen we bij Centennium met volle toewijding. Bij voorkeur met de hele groep, niet zelden met een glaasje champagne en geregeld ontploft dan ook de Centennium-groepsapp op Whatsapp. Sommige successen delen we ook met de buitenwereld, bijvoorbeeld via onze website of de companypage van Centennium op LinkedIn en Facebook. 

Nota bene: tijdens de periode van COVID19 (tussen maart 2020 en april 2022) hebben we -helaas- veel collectieve meetings en evenementen online moeten doen, via Teams, Skype of Google Hangouts. Terugkijkend kunnen we constateren dat diverse online meetings zeer succesvol en drukbezocht zijn geweest: niet alleen de geregelde virtuele ‘VrijMiBo’s’ maar evenzeer de speciale Centennium BI Pubquiz, de Centennium BI Kerstbingo en tal van vakinhoudelijke sessies met daarin diverse vak- of projectgerelateerde presentaties. 

Centennium BV – www.centennium.nl info@centennium.nl088 63 63 200 – Regulusweg 5, 2516 AC  Den Haag, Nederland

Centennium - Data- en Informatiemanagement  Centennium - Data- en Informatiemanagement 

Print Friendly, PDF & Email