De beloning binnen Centennium

Bij Centennium vinden we een solide financiële basis heel belangrijk, met alle ruimte voor attractieve additionele beloningen in geval van prestaties die de verwachtingen overtreffen. Dit laatste kan vanwege bepaalde succesvolle prestaties bij de klant, maar evenzeer vanwege bepaalde inspanningen en successen op het gebied van publicaties, het aanbrengen van nieuwe klanten en de succesvolle werving van nieuwe collega’s.

Het inkomenspakket
Voornoemde solide basis zie je terug in de meer dan marktconforme salarissen, alle gangbare emolumenten, een solide collectief pensioen en een zeer lucratieve regeling ‘Variabele Beloning’. 
In de praktijk verdienen de meeste consultants van Centennium op jaarbasis (full time) een bruto inkomen tussen 55.000 en 80.000 euro, afhankelijk van kwalificaties, kennis & ervaring alsmede het aantal jaren dat ze bij Centennium in dienst zijn.

Vast salaris
We begrijpen dat een solide financiële positie belangrijk is, bijvoorbeeld voor de pensioenopbouw en de eventuele financiering van een hypotheek, en zorgen er daarom voor dat het vaste salaris aantrekkelijk is en perspectieven biedt. In de regel liggen startsalarissen tussen 4.000 en 5.500 euro per maand, afhankelijk van de aansluiting met ons vakgebied, kennis & opleiding alsmede de recente werkervaring. We gaan er daarbij vanuit dat nieuwe consultants bij aanvang van hun dienstverband over minimaal drie tot vijf jaar ervaring in het BI/DWH-veld beschikken. 
Vanzelfsprekend is er gedurende het dienstverband alle ruimte voor structurele salarisstijgingen, wanneer prestaties ‘conform verwachting’ zijn of wanneer er sprake is van ‘overperformance’. 

Variabele Beloning
Alle medewerkers hebben naast een vast salaris ook een Variabele Beloning (VB). Deze VB wordt 100% gevormd door de eigen prestaties van een consultant en is op geen enkele manier afhankelijk van de omzet of winst van de organisatie, laat staan van de ‘grillen van de directie’. Deze VB wordt per kwartaal berekend en kort na afloop ervan in een managementrapportage vastgelegd en verstuurd naar betrokkenen, spoedig gevolgd door de uitbetaling ervan. 

Zestien betaalmomenten
Nota bene: veel organisaties kennen twaalf of dertien betaalmomenten per jaar, voor de uitbetaling van de maandsalarissen en een eventuele 13e maand. Bij Centennium kennen we al meer dan twintig jaar zestien (!) betaalmomenten per jaar: naast de twaalf reguliere maandsalarisbetalingen óók na elk kwartaal de uitbetaling van de Variabele Beloning. Dankzij dit systeem zitten Centennium-medewerkers er qua huishoudportemonnee altijd warmpjes bij en hoeven ze niet tot het einde van het jaar te wachten op een bonus of een extra beloning….. 

Loyaliteit wordt beloond!
De VB-regeling herbergt een zeer bijzonder extraatje: hoe langer in dienst, hoe hoger de staffels van de VB en hoe ruimer de extra inkomsten! Loyaliteit wordt dus extra gewaardeerd binnen Centennium, niet alleen met brede waardering maar óók in geld. Enkele collega’s zijn al meer dan 15 jaar in dienst en verdienen inmiddels bijna het dubbele van hun startinkomen destijds. 

 

Centennium BV – www.centennium.nl info@centennium.nl088 63 63 200 – Regulusweg 5, 2516 AC  Den Haag, Nederland

Centennium - Data- en Informatiemanagement  Centennium - Data- en Informatiemanagement 

Print Friendly, PDF & Email