Up-to-date en efficiënte rapportages
voor Inspectie van het Onderwijs

Centennium - Data- en Informatiemanagement

Up-to-date en efficiënte rapportages voor Inspectie van het Onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs is onderdeel van het Ministerie van Onderwijs en Cultuur en houdt toezicht op de kwaliteit van scholen. Hieronder vallen alle scholen vanaf de peuterspeelzalen naar basisscholen en voortgezet en hoger onderwijs, en alle vormen en samenwerkingsverbanden ervan zoals regulier-, speciaal-,  of volwassenen onderwijs.

Inspecteurs bezoeken regelmatig schoolbesturen en beoordelen de scholen en opleidingen op kwaliteit, functioneren en onderwijsniveau. Tevens monitoren zij veiligheids- en financiële risico’s bij besturen. 

Datawarehouse

Het spreekt voor zich dat de bezoeken aan al deze onderwijsinstellingen en de resultaten van de inspecties goed en zorgvuldig geanalyseerd moeten kunnen worden. Centennium heeft in 2017 hiertoe een centrale datawarehouse omgeving opgezet en ingericht zodat de benodigde gegevens voor allerlei rapportages up-to-date blijven en eenduidig en goed benaderbaar zijn. Marieke Heuvelman, Coördinator Functioneel beheer DWH & BI-ontwikkeling van de Onderwijsinspectie: “De nieuwe opzet van de centrale DWH-laag heeft het ophalen van de data veel nauwkeuriger en eenduidiger gemaakt. Dat heeft veel voordelen en tijdwinst met zich meegebracht.”

Hoger rendement

Doordat hierdoor de Onderwijsinspectie veel minder tijd en moeite kwijt is aan het onderhoud van het datawarehouse en het technisch ontsluiten van data, kunnen de medewerkers zich volledig toeleggen op het fraai tonen van de informatie in diverse front-end tools. Voor de ‘backend’ wordt daar waar nodig ondersteuning van de kant van Centennium gevraagd. Denk hierbij aan o.a. ontsluiting van nieuwe bronnen (gebruik makend van Datavault), het toevoegen van businesslogica voor de rapportagelaag en het onderhoud van de DWH-automatiseringstool. 

Het spreekt voor zich dat Centennium de Onderwijsinspectie heel graag blijft ondersteunen met de ontsluiting van nieuwe bronnen naar de bestaande structuur!

Foto: Ministerie van OC&W

Print Friendly, PDF & Email