Toekomstbestendig bronsysteem J&V

Centennium - Data- en Informatiemanagement

Toekomstbestendig bronsysteem voor ketenpartner Ministerie van Justitie & Veiligheid

Het ministerie van Justitie en Veiligheid is verantwoordelijk voor het vreemdelingenbeleid van de Nederlandse overheid. Dat vreemdelingenbeleid wordt tot uitvoer gebracht door verschillende organisaties, die samen de migratieketen vormen. Drie partijen in deze keten hebben enkel migratie als taakstelling, dit zijn de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). Samen vormen deze drie organisaties de ‘Kleine Keten’ in het grotere migratielandschap.

Ten behoeve van de uitvoer van dit proces, hebben alle ketenpartners een eigen informatiesysteem en datawarehouse om belangrijke gegevens in het proces te registreren en erover te rapporten.

Centennium is met enkele medewerkers goed vertegenwoordigd in een van de BI-teams, dat verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van BI. Dit wordt gedaan middels Business Objects Data Services en op het uiteindelijke resultaat is met behulp van de Universe Designer een universe ontwikkeld waar de Infoview-gebruikers ter sturing en ter verantwoording bedrijfsgegevens kunnen interpreteren. Om legacy te voorkomen worden systemen goed onderhouden. Een methode om dat te doen is door te renoveren. Eerst wordt er een stukje herbouwd in een nieuw bronsysteem en blijft er veel bestaan in het initiële bronsysteem. Stukje voor stukje verschuift de verhouding naar het nieuwe bronsysteem toe.
Voor het BI-team betekent dit concreet dat er een tweede belangrijke bron naast het initiële bronsysteem komt te staan. Beiden moeten worden ontsloten naar het datawarehouse, waar de logica dusdanig moet worden ingericht dat de juiste informatie in de juiste rapportages blijft bestaan.

De klanttevredenheid is groot, gezien de inmiddels jarenlange looptijd van de samenwerking. De consultants zijn ook betrokken geweest bij de opbouw van het datawarehouse, waarbij uitdagingen zoals implementatie van de AVG ook een onderdeel vormden.

Print Friendly, PDF & Email