Saxion Hogeschool

Centennium - Data- en Informatiemanagement

​Saxion Hogeschool timmert aan de data- en informatieweg

Saxion is een hogeschool voor het hoger beroepsonderwijs (HBO). In Apeldoorn, Deventer en Enschede studeren ruim 28.500 studenten.​ Saxion biedt uiteenlopende opleidingen en bijzondere afstudeerrichtingen of specialisaties, zowel nationaal als internationaal. Samen met bedrijven en instellingen wordt door de lectoraten toegepast onderzoek gedaan. Daarnaast heeft de Parttime School een gevarieerd aanbod van bij- en nascholing.

BICC

Binnen Saxion is voor de ontwikkeling, het beheer en beschikbaarstelling van managementinformatie-producten het Business Intelligence Competence Center (BICC) verantwoordelijk. Per keten en voor verschillende besturingsniveaus staat er een team van ontwikkelaars en consultants klaar voor de ontwikkeling van nieuwe en het in de lucht houden van bestaande producten. Ook in de voorfase met idee-vorming en bij de nazorg met trainingen en gebruikersondersteuning kan het team met haar expertise en ervaring ingezet worden.

Informatiebehoefte

Centennium helpt Saxion bij de intake van nieuwe informatiebehoeften voor het Finance en HRM domein. Daarbij wordt de klantvraag verder afgepeld en onderzocht hoe het BICC aan de informatiebehoefte kan voldoen. Zodra dit bekend is worden er user stories opgesteld en geprioriteerd in overleg met het Finance en HRM domein zodat deze in de sprints door ontwikkelaars opgepakt kunnen worden. 

Print Friendly, PDF & Email