De zorg voor morgen begint vandaag

Centennium - Data- en Informatiemanagement

Informatievoorziening RIVM: ‘De zorg voor morgen begint vandaag’

​RIVM staat midden in de samenleving en is de grootste onderzoeksorganisatie van de rijksoverheid. Het RIVM verricht toegepast wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de volksgezondheid en het milieu/leefomgeving. Rijksvaccinatieprogramma, modelleren van het ontstaan en de verspreiding van ziekten alsmede monitoring van luchtkwaliteit zijn enkele voorbeelden van haar activiteiten.

Maatschappelijke, technische en wetenschappelijke ontwikkelingen volgen elkaar razendsnel snel op. Terwijl de behoefte aan transparantie en draagvlak voor wetenschappelijk onderzoek toeneemt. Daarbij geldt speciale aandacht voor het datakwaliteit en spanningsveld tussen privacy wetgeving en de wet Open Overheid. Diverse technologische innovaties bieden RIVM tal van mogelijkheden en uitdagingen op dit gebied.

Het RIVM heeft haar ICT ondergebracht bij de Informatievoorziening (IV)-organisatie. De IV-organisatie is er voor het RIVM, maar óók voor externe organisaties zoals het KNMI, het Planbureau voor de Leefomgeving, het Centraal Planbureau, het Sociaal en Cultureel Planbureau en het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

Informatievoorziening in één domein

Een goede en efficiënte informatievoorziening (IV) is van cruciaal belang voor het RIVM. Daarom is de nieuwe IV-organisatie per 1 maart 2022 ook formeel een domein (de IV-organisatie bestaat uit de vroegere onderdelen SSC-Campus, CIO Office en SIM). Samen met haar klanten werkt IV-organisatie aan de best mogelijke oplossingen voor hun vragen. Of die nu liggen op het gebied van  data- en informatieprocessen of innovatieve technologie: de IV-organisatie heeft het allemaal in huis.

Centennium is sinds begin 2022 actief binnen de afdeling Rekenen, Data & GIS (RDG).  Deze afdeling ondersteunt het primaire proces van haar klanten (de kennisinstituten) met specialistische kennis op het gebied van databasebeheer, BI, rekenen, data en GIS. RDG biedt kennis en een infrastructuur die loopt van de controle, bewerking, opslaganalyse en modellering van data tot de visualisatie van de resultaten. Na de laatste reorganisatie is het RDG  team ondergebracht onder twee eenheden, namelijk: Databasebeheer & Testen (DBT) en  Data & GIS (DEG).

Veiligheid

DBT ondersteunt op aanvraag de klant bij het gebruik van data. Daarnaast is DBT verantwoordelijk voor het testen van de maatwerkoplossingen en standaardproducten.

Centennium draait primair mee in het operationele DBA team als onderdeel van de afdeling DBT van de IV organisatie. Vanuit een SQL Databasebeheerder- en analistenrol werkt Centennium mee aan het dagelijks beheer en  ontwikkelen van databases en datawarehouses van meer dan 100 servers en 140 instanties. Centennium levert een bijdrage aan de veiligheid, correctheid en betrouwbaarheid van deze omgevingen en is verantwoordelijk voor het updaten, bewaken en testen van enkele ETL processen.  Monitoring, tuning, back-up en recovery processen behoren ook tot de dagelijks werkzaamheden.

Naast het proactief controleren van de performance en beschikbaarheid van de databaseomgeving wordt tevens de consistentie en integriteit van de gegevens in de databases bewaakt, zoals het oplossen van incidenten en service aanvragen.

Centennium participeert tevens in projecten met betrekking tot vernieuwing en uitbreiding van de database-omgevingen en het ondersteunen van applicatiebeheerders en klanten bij grote changes / implementaties. Bovendien brengt Centennium In het DBT-team kennis en ervaring mee op het gebied van Cloud Automation en neemt het anderen daarin (graag) mee.  

Foto: Choinowski, Wikipedia

Print Friendly, PDF & Email