Proof of Concept

Proof of Concept

Dankzij korte en resultaatgerichte Proof of Concepts is het mogelijk om de waarde van concepten en technologieën zichtbaar te maken.

Centennium voert Proof of Concepts uit met onze klanten om in korte tijd en tegen beperkte investeringen de waarde van concepten en technologieën zichtbaar te maken. Voor zowel de IT-organisatie als voor de beslissers en eindgebruikers in de business.

De mogelijkheden zijn uitgebreid: Datawarehouse Automation en agile data modelleren, big data en analytics, data virtualisatie, business intelligence en cloudoplossingen. Zowel gericht op inzicht krijgen in de mogelijkheden van tools als op de noodzakelijke modelleringsconcepten en architectuurkeuzes.

 

Een Proof of Concept bestaat uit een viertal stappen:

Stap 1. Voorbereiding

Samen met u stellen we een kort plan van aanpak op waarin opgenomen:

 • Business context en aanleiding;
 • Eén of meerdere concrete use cases;
 • Korte scan van de technische omgeving;
 • Technische randvoorwaarden;
 • Teamsamenstelling en planning.
Stap 2. Uitvoering
 • Het team gaat aan de slag met installatie en technische inrichting;
 • Afhankelijk van de inhoud van de proof of concept ligt de nadruk op het realiseren van de use case op tools, architectuur, concepten of een combinatie;
 • In drie tot vijf dagen worden de use cases gerealiseerd.
Stap 3. Resultaten
 • De resultaten van de use cases worden besproken met u en het team;
 • Bij proof of concepts van tools worden de resultaten gepresenteerd via een demo.
Stap 4. Vervolgstappen
 • Wij werken bij voorkeur met business cases. De resultaten van de proof of concept vormen daarbij de basis om samen met u de business case helder te krijgen;
 • De business case richt zicht op het tastbaar maken van de Return on Investment voor de klant. We hebben diverse templates voor business cases beschikbaar.

Voorbeelden van door ons uitgevoerde POC’s zijn:

 

 • Vroon: Voor deze rederij hebben een Proof of Concept uitgevoerd met CDM (Centennium Datawarehouse Methodiek) en Datawarehouse Automation voor het beschikbaar maken van KPI’s (Key Performance Indicators) uit het inkoopsysteem. CDM omvat een aantal best practices die voor een deel al toegepast werden door Vroon. De PoC bestond uit drie fasen: een informatieanalyse, de realisatie van een datawarehouse en de realisatie van een rapportage.
 • Norbert Dentressangle: Deze logistieke dienstverlener – inmiddels onderdeel van XPO Logistics – was voornemens om een volgende stap te zetten in de verdere professionalisering van de Business Intelligence & reporting omgeving. In dit kader is door ons een Proof of Concept uitgevoerd gebaseerd op een nieuwe Reporting Architectuur. Met als resultaat een Project Start Architectuur in combinatie met Datawarehouse Automation, Big Data en Data Virtualisatie.
 • Johnson & Johnson: Binnen Janssen Pharmaceutica, onderdeel van Johnson & Johnson, was belangstelling voor onze ervaring en instrumenten, alsmede voor het toegepast zien van de concepten van datawarehouse automatisering op daadwerkelijke Johnson & Johnson-gegevens en -modellen. Dit heeft geresulteerd in het uitvoeren van een Proof of Concept  op basis van Datawarehouse Automation met Data Vault op een Teradata platform.
 • VSM: Naar aanleiding van een geplande SAP-migratie, om ervoor te zorgen dat de verstrekte managementinformatie aansloot bij de behoeften, is ons gevraagd – op basis van een door ons gepresenteerde aanpak om te beginnen met het definiëren en vernieuwen van de managementinformatie – deze aanpak in de praktijk te bewijzen door middel van een Proof of Concept. Met als scope managementinformatie over verkochte units en het geven van inzicht in de processtappen van bestelling tot factuur, het ontwerpen en (her)definiëren van de vereiste rapporten alsmede duidelijke definities, en het ontwerp de vereiste stamgegevenstabellen om deze rapporten te voeden.
 • Accell: Hiervoor hebben wij een Proof of Concept uitgevoerd met CDM (Centennium Datawarehouse Methodiek) en Datawarehouse Automation. Hierbij is een volledig werkende datawarehouse oplossing opgeleverd met geïntegreerde, tijdshistorisch vastgelegde en gevalideerde data. Deze data kwam daarmee beschikbaar voor verdere analyse en/of rapportage.
 • Buma Stemra: Hiervoor hebben wij een Proof of Concept uitgevoerd met CDM (Centennium Datawarehouse Methodiek) en Datawarehouse Automation.
Print Friendly, PDF & Email