Optimaal datamanagement in Amersfoort

Centennium - Data- en Informatiemanagement

Optimaal datamanagement binnen het Sociaal Domein Amersfoort

Sinds medio 2015 helpt Centennium de gemeente Amersfoort met het inzichtelijk maken van de zorg en bijbehorende kosten binnen het Sociaal Domein voor de gehele regio Amersfoort. De Centennium Automation Tool speelt daarbij een belangrijke rol.

De gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest, Woudenberg en Eemnes (jeugdzorg) kopen samen de zorg en ondersteuning in die nodig is voor de uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet. Samen vormen zij de regio Amersfoort. Een belangrijke opgave hierbij is om ondersteuning en zorg goed en passend in te richten. Tegelijkertijd nemen de tekorten toe en moeten er stappen gezet worden om goede ondersteuning en zorg te kunnen blijven bieden.

Dat vraagt om een kritische houding van alle betrokken partijen. Het is belangrijk om na te gaan wat in specifieke situaties nodig is voor inwoners, wat anders, laagdrempeliger of dichter bij huis georganiseerd kan worden. Er wordt daarom ingezet op een reeks maatregelen die bijdragen aan deze beweging. Effectief datamanagement is hiervoor onontbeerlijk.

Het team Sturingsinformatie Sociaal Domein ondersteunt dit proces door data optimaal inzichtelijk te maken. Het datawarehouse van de gemeente is gebouwd met gebruikmaking van de Centennium Automation Tool. Dit maakt het ontsluiten van brongegevens eenvoudig en zorgt ervoor dat snel en vakkundig ad-hoc rapportages en dashboards kunnen worden gemaakt.
Daarbij zorgen de datawarehouse specialisten van Centennium voor een juiste verwerking van brongegevens in de historische laag en zorgen zij ook voor de implementatie van diverse business rules voordat de informatie ter beschikking wordt gesteld aan de analisten die verantwoordelijk zijn voor de analyses en dashboards.

 

Print Friendly, PDF & Email