​Onderzoek & Business Intelligence

Centennium - Data- en Informatiemanagement

Onderzoek & Business Intelligence (OBI) bij gemeente Bergen op Zoom

De gemeente Bergen op Zoom zorgt ervoor dat haar binnenstad aantrekkelijk is voor inwoners, ondernemers en bezoekers. De gemeente zet zich in voor wonen, werken, winkelen, mobiliteit & parkeren maar ook voor de burgerlijke stand, zorg, jeugd en gezondheid. Dat doet ze voor-, en samen mét de burger. Bergen op Zoom wil graag een fijne en leefbare stad zijn, zowel voor haar bewoners als voor de bezoekers en toeristen.

De afdeling Onderzoek & Business Intelligence (OBI) zorgt er binnen de gemeente Bergen op Zoom voor dat data beschikbaar is voor de verschillende organisatieonderdelen, zoals de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD), afdeling Jeugd, Uitkeringenadministratie (USD), Financiën, uitvoering Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de toezichthouders Basisregistratie Personen (BRP). OBI valt onder het grote geheel van Informatie en Processen (I&P), wat aangestuurd wordt door het concern Bedrijfsvoering en Dienstverlening.

OBI

OBI levert kennis en informatie die nodig is voor de uitvoering en ontwikkeling van beleid en voor het besturen van de gemeente en haar organisatie. Dit wordt gedaan door het uitvoeren van onderzoeken en evaluaties, het analyseren en beschikbaar stellen van data en informatie, het integreren van verschillende databronnen in het gemeentelijke datawarehouse en het leveren van cijfers, datasets, rapporten en dashboards.​
Momenteel ligt de focus binnen OBI veel op SSRS-rapportages met daarnaast de ontwikkeling en het beheer van een aantal dashboards in Power BI. Hier wordt opnieuw bekeken of de behoefte vanuit de organisatie is veranderd en waar OBI de dienstverlening kan verbeteren.
Centennium is nauw betrokken bij deze rapportages en dashboards, daarnaast adviseert zij de gemeente Bergen op Zoom in diverse issues op het gebied van data- en informatiemanagement. Glenn de Bruin, BI-consultant van Centennium: “Zo wordt er ook gekeken of ‘Selfservice-BI’ een oplossing is om ervoor te zorgen dat organisatie zelf snel analyses kan maken zonder daartoe een verzoek in te dienen bij OBI”. 

 TOPdesk

OBI zou graag een grotere centralisatie zien in TOPdesk, de tool die de organisatie gebruikt voor haar servicemanagement, waardoor alle verzoeken voor zowel IT als BI binnen een applicatie worden geregistreerd. Op dit moment is er namelijk een spreiding tussen een eigen lijst met werkvoorraad en tickets in TOPdesk. Hierdoor ontbreekt er een duidelijk overzicht van waar OBI mee bezig is en zoeken de managers van de verschillende gemeentelijke afdelingen naar meer duidelijkheid over de werkvoorraad, status en prioriteiten van de taken die bij OBI liggen.
Helaas ontstaan er binnen OBI nog steeds geregeld lange wachttijden om acties op te pakken, ook omdat er binnen OBI sprake is van een
strikte afbakening van functies.
De Gemeente Bergen op Zoom is en blijft zeer ambitieus en wil de komende jaren met nadruk investeren in data en datamanagement om optimaal gebruik te maken van de vele extra mogelijkheden voor haar burgers en de leefomgeving.
Centennium ondersteunt al ruim twintig jaar lokale overheden op het gebied van Business Intelligence en datawarehousing en helpt de gemeente Bergen op Zoom hier graag mee verder. 

Foto: Gemeente Bergen op Zoom

Print Friendly, PDF & Email