Gemeente Den Haag

Centennium - Data- en Informatiemanagement

Informatie-gestuurd werken binnen

de Gemeente Den Haag

De Gemeente Den Haag is erg ambitieus op het gebied van sport. “Sport maakt Den Haag sterker, de inwoners vitaler en de Gemeente Den Haag ziet sport als één van de krachtigste middelen om de samenleving te vitaliseren en om een brug te leggen tussen diverse groepen in de samenleving” (aldus de Sportnota 2015-2030 van de Gemeente Den Haag).

De Productgroep Sportvoorzieningen is onderdeel van Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn binnen de Gemeente Den Haag. Ze verzorgt de exploitatie van alle sportaccommodatie van de Gemeente Den Haag, stelt deze open voor burgers en borgt de veiligheid, hygiëne en toegankelijkheid.

In totaal heeft de gemeente 7 zwembaden, 19 sporthallen, 81 sportparken (met in totaal 320 velden voor onder andere voetbal, atletiek, honkbal, hockey en cricket) en de Sport-O-Theek in beheer.

Dagelijkse bedrijfsvoering
Onder de taken van de productgroep valt onder andere de dagelijkse bedrijfsvoering van maar liefst zeven zwembaden, waaronder een therapeutisch zwembad voor mensen met een lichamelijke of meervoudige handicap. Denk hierbij aan het inroosteren van kinderen  voor particuliere zwemlessen en schoolzwemmen.  Maar ook het verzorgen van een brede programmering van zwemactiviteiten zoals Aquarobic en Fifty fit. Een ander voorbeeld is het verhuren van zwembaden sportaccommodaties, waaronder het Sportcampus Zuiderpark, aan sportverenigingen.

Informatie gestuurd werken
De eerste stap naar een data gedreven organisatie is informatie gestuurd werken. Weten waar je kan verbeteren. Daar draait het om. Het programma IGW is door de Gemeente Den Haag gestart om haar productgroepen hierbij te helpen.

Binnen dit programma is deze opdracht uitgevoerd door een scrum team bestaande uit een analist en een business intelligence ontwikkelaar. De rol van analist werd ingevuld door Bart Boerman van Centennium. Hij werkte daarbij nauw samen met Steven Scholten, met wie  hij een vruchtbare én plezierige periode heeft doorgebracht bij Gemeente Den Haag

Steven Scholten, Business Intelligence ontwikkelaar, zzp: “De samenwerking met Bart van Centennium was plezierig. De door ons ontwikkelde rapportages en dashboards hebben de Gemeente Den Haag een stap verder gebracht in het informatie gestuurd exploiteren van haar sportcomplexen.“

Samen hebben ze de Gemeente Den Haag ondersteuning geboden bij het inzichtelijk maken van de bezettingsgraad van de verhuur van sportaccommodaties (Mullier methode) en activiteiten in de zeven gemeentelijke zwembaden. Zo is het nu voor zwembaden mogelijk om te rapporteren op overcapaciteit van zwemlesgroepen en is de benutting van zwemles activiteiten inzichtelijk.

Print Friendly, PDF & Email