De Goudse Verzekeringen

Centennium - Data- en Informatiemanagement

Slimmer verzekeren met adequate data

Onze samenleving wordt steeds ingewikkelder. Goed verzekerd zijn, is belangrijk geworden. De Goudse Verzekeringen is sinds de oprichting in 1924 een sterke speler in de verzekeringswereld met een specialisatie in het verzekeren van ondernemers. Zij biedt haar klanten een breed assortiment van financiële producten en schade-, inkomens- en levensverzekeringen. Daarbij werkt de Goudse nauw samen met onafhankelijke adviseurs.

Correcte en adequate informatievoorziening  is in de moderne maatschappij  niet meer weg te denken. De Goudse neemt op dat gebied haar verantwoordelijkheid ten opzichte van polishouders, verzekeringsadviseurs, aandeelhouders en medewerkers. Hiervoor is in 2011 binnen De Goudse het BICC (Business Intelligence Competence Center) opgericht.

Het BICC draagt zorg voor de correcte opslag van de vele gegevens die in de verzekeringsbranche omgaan, en de rapportering daarover naar interne medewerkers, managers en adviseurs. Het BICC is binnen De Goudse een klein team, dat belast is met het ontwerpen, ontwikkelen, beheren, en uitbreiden van de Data Vault Datawarehouse omgeving in de Microsoft BI stack en heeft daarnaast een belangrijke taak als informatieloket.

Door steeds meer regels van buitenaf, zoals de Solvency2 datakwaliteitseisen (juistheid, volledigheid, tijdigheid, adequaatheid en beschikbaarheid van data), kwam er steeds meer werk af op de leden van het BICC. Op een gegeven moment werd het zoveel, dat De Goudse besloot externe capaciteit aan te trekken. Hierbij kwam Centennium in beeld.

Lilian Vermeulen, Teammanager Business Intelligence Competence Center: “Wij waren op zoek naar een collega met kennis en ervaring in Business Intelligence en datawarehouse omgevingen, de datamodelleringsmethode Data Vault, de verschillende OLTP datamodellen van de verzekeringstechnische systemen en vooral een analytische, oplossingsgerichte en ondernemende specialist met ruime ervaring in het ontwerpen en implementeren van complexe queries in SQL. Wij vonden deze expertise bij Centennium.”

In maart 2018 is Centennium voor De Goudse aan de slag gegaan en is er inmiddels voor datakwaliteit een mooi model neergezet. Toen er vervolgens meer vraag kwam naar Cloud gerichte toepassingen, zoals Power BI Dashboards, en De Goudse besloten had om de volledige datawarehouse omgeving naar Azure Cloud te verplaatsen, was er opnieuw extra capaciteit nodig.

Op verzoek van De Goudse heeft Centennium extra capaciteit geleverd, gericht op het doorontwikkelen van de datamarts en de Power BI Dashboards. Zodat de continuïteit en modernisering van de informatielevering richting SelfService BI zou kunnen worden gewaarborgd.

De Goudse Verzekeringen en de Centennium consultants hebben zo hun kennis en expertise gebundeld.  We bewaken samen de datakwaliteit, geven invulling aan de  informatiebehoefte en volgen de ontwikkelingen  in het proces van data naar de Cloud brengen.

Print Friendly, PDF & Email