Volksbank

Centennium - Data- en Informatiemanagement

Datawarehouse development en analyse bij de Volksbank

Binnen de Volksbank neemt de afdeling Bijzonder Beheer (BB) een belangrijke en bijzondere plek in.  Deze afdeling houdt zich bezig met het contact met mensen die financieel in de problemen zijn gekomen en hun hypotheekverplichtingen niet meer kunnen voldoen. De bank zoekt met hen contact en probeert tot adequate betalingsafspraken te komen of zij besluit tot een gedwongen verkoop of gedeeltelijke kwijtschelding, elke keer afhankelijk van het individuele geval.

De kernapplicatie van Bijzonder Beheer waarin alle afspraken, regelingen en correspondentie met klanten worden vastgelegd wordt vervangen. Dit is een grootschalig project met ook gevolgen voor de vastlegging van dit kernproces in het Data Warehouse (DWH) van de Volksbank.

Centennium’s inzet bij de Volksbank dateert van begin 2018 en sinds december 2019 is zij nauw betrokken bij dit project. Hierbij was het in eerste instantie belangrijk om mee te denken in het ontwerp en de analyse van de componenten die vervangen moesten worden in het DWH. Dit betekent concreet dat eerst de normalisatie van het nieuwe datamodel onder de loep moest worden genomen. Hierbij is door Centennium een oplossing gevonden om de brondata te verrijken met sleutelvelden indien deze ontbraken. Verder is ook actief meegedacht in de resterende informatieanalyse. Dit om te komen tot een nieuw technisch en functioneel ontwerp. Hieruit voortvloeiend is vervolgens de bouw van de pre-staginglaag, de historische staginglaag (EDV) en de Datavault gerealiseerd.

De Volksbank is al jaren tevreden over de werkzaamheden van Centennium. Niet alleen over de actieve en constructieve rol als sparringpartner in de analysefase maar evenzeer over de vakinhoudelijke kennis en de mate van zelfstandigheid bij zowel het ontwerp als de developmentwerkzaamheden. 

Print Friendly, PDF & Email