Centennium - Data- en Informatiemanagement

Brandweer Amsterdam-Amstelland heeft Centennium gekozen als partij voor het uitvoeren van een audit op het bestaande datawarehouse. De afgelopen jaren heeft de brandweer veel kennis en expertise opgedaan op het vlak van data-, datamanagement en analytics en zij wil nu de volgende stap maken op weg naar een volwassen informatieplatform.

Brandweer Amsterdam-Amstelland heeft Centennium gekozen als partij voor het uitvoeren van een audit op het bestaande datawarehouse. De afgelopen jaren heeft de brandweer veel kennis en expertise opgedaan op het vlak van data-, datamanagement en analytics en zij wil nu de volgende stap maken op weg naar een volwassen informatieplatform.

Hoewel een audit maatwerk is, doorlopen we samen met onze klanten in workshops en interviews een viertal stappen:

  1. Normeringskader: Dit normeringskader bestaat enerzijds uit (de-facto) industriestandaards die als zodanig uitvoerig zijn gedocumenteerd in de literatuur. Anderzijds hanteren we best-practices waarbij de onderbouwing van de relevantie blijkt uit publicaties en concrete succesvolle toepassing in de praktijk.
  2. Observaties: Hier brengen we via analyse van de omgeving (DWH/BI- architectuur, -organisatie, -processen, -strategie) de huidige stand van zaken in kaart, uiteraard in lijn met de aspecten die ook door de organisatie zelf zijn voorgedragen.
  3. Bevindingen: Hier worden de observaties getoetst aan het normeringskader. Op basis van best-practices, (de-facto) industriestandaards en beproefde methoden en technieken wordt deze toetsing uitgevoerd.
  4. Conclusies & aanbevelingen: Bevindingen worden vertaald naar conclusies, waarna de vertaling plaatsvindt naar aanbevelingen.

De audit wordt uitgevoerd door onze specialisten, samen met onze klanten en onder leiding van de Centennium lead-architect.

Meer weten? Zie ook Audits

Print Friendly, PDF & Email