Centennium - Data- en Informatiemanagement

Het congres De Informatiegestuurde Overheid helpt overheidsinstanties en andere betrokken partijen om informatie-gedreven te denken en te werken, met een duidelijke focus op mensen, processen, informatie en technologie.

De afgelopen jaren is er meer data en informatie gecreëerd dan in alle jaren daarvoor. Men heeft het over een tsunami van informatie en een explosie van data. Met de opkomst van de vierde industriële revolutie ‘The Internet of Things’ is deze trend voorlopig niet stoppen.

Is de overheid in staat om deze informatie te managen en om te zetten naar kennis om de samenleving beter en veiliger te bedienen? Cruciale vragen hierbij zijn o.a.: Welke informatie is relevant? Hoe zorg je ervoor dat de juiste informatie op het juiste moment beschikbaar is? Hoe kun je verschillende informatiebronnen met elkaar verbinden? Hoe maak je als overheidsorganisatie gebruik van open- en Big data?

Centennium is al vele jaren actief binnen de overheid, op lokaal en centraal niveau. We richten ons daarbij op het optimaal toegankelijk maken van data en faciliteren van rapportage en analyse voor beleidsondersteuning, verantwoording, handhaving en innovatie.

In dit kader organiseert Centennium geregeld workshops, gericht op: 1. Het koppelen van informatie uit verschillende bronnen, 2. Visualisatie van Informatie en 3. Privacy by Design.

Print Friendly, PDF & Email