Tergooi

Centennium - Data- en Informatiemanagement

Advies bij vervanging BI platform

bij ziekenhuis Tergooi

Tergooi is een ziekenhuis met vestigingen in Hilversum en Blaricum. Het betreft hier een ziekenhuis waar er verminderd wetenschappelijk onderzoek plaatsvindt maar overwegend zorgverlenende activiteiten wordt uitgevoerd. Verzekeraars stellen jaarlijkse budgetten beschikbaar waar productiegerichte zorginstellingen gebruik van moeten maken. Om zo effectief mogelijk dat budget te kunnen benutten, dient de begroting en realisatie zo goed mogelijk te gebeuren en voortdurend te worden gemonitord, om daarmee te hoge kosten van de zorginstelling zelf te voorkomen. Met het oog hierop heeft Tergooi een project geïnitieerd om sneller en beter inzicht te krijgen in de operationele activiteiten en de uitnutting van financiën.

Tergooi maakte voorheen gebruik van een Ziekenhuis Informatie Systeem (ZIS). Dit systeem was reeds behoorlijk verouderd. Wijzigingen aan dit systeem waren complex waardoor de onderhoudskosten ook stegen. Besloten werd om dit ZIS te vervangen door een nieuw systeem: ZIS/EPD (Elektronisch Patiënten Dossier).

Tegelijkertijd was ook de BI-oplossing (datawarehouse en rapportageplatform) van Tergooi aan vervanging toe. Het bestaande datawarehouse dat gegevens uit het ZIS, Human Resource en het financiële systeem ontsloot, werd gekenmerkt door veel handmatig werk, verouderde hardware en aflopende licenties. Dit leidde bijvoorbeeld maandelijks tot zeer lange laadtijden met complexe, tijdrovende herstelacties bij geregeld terugkerende incidenten. Het rapportageplatform was vooral ingericht voor statische rapporten met onvoldoende ruimte voor self service. De grote uitdaging zat in het gelijktijdig vervangen van zowel het ZIS als de BI omgeving.

Centennium heeft een adviserende en coördinerende rol gespeeld in het vervangen van het volledige BI-platform. De Oracle (database) en Cognos (rapportage) platforms zijn vervangen door respectievelijk Microsoft en Qlik. Gegevens worden nu niet meer maandelijks maar dagelijks vanuit de aanleverende bronsystemen ontsloten in het nieuwe datawarehouse. Het vrijgeven van informatie aan artsen, kwaliteitsmedewerkers, afdelingshoofden en anderen kent evenwel een lagere frequentie. Dit komt omdat na-ijlende gegevens een vertekend beeld van de operationele activiteiten kunnen geven. Daarom is er bij Tergooi ook een data steward aangesteld, die de volledigheid van data kan garanderen zodat interpretatiefouten van data voorkomen kan worden. Vanwege de frequente verversing van gegevens, de dynamische presentatie van informatie én de self-service functionaliteit kent de BI-omgeving een snel groeiende acceptatie binnen de organisatie.

Print Friendly, PDF & Email