Pieter en premiekortingen

`

 

Centennium & Verzekeringen

Pieter gaat binnenkort in een nieuwe auto rijden. Daarbij vindt hij het tijd om ook weer eens naar alternatieven voor zijn huidige autoverzekering te kijken. Naast alle traditionele (conventionele) verzekeringen is hij een voor hem nieuwe verzekering van de ANWB tegengekomen, die zijn rijstijl monitort door rijgegevens uit zijn auto te halen. Dat kan tot 30% premiekorting opleveren. Gezien Pieter zijn rustige rijstijl, lijkt hem dit wel wat.

Verzekeringen die gekoppeld zijn aan (persoonlijke) klantdata komen steeds meer voor. Niet alleen bij motorrijtuigen , maar ook bij andere verzekeringen. Er wordt steeds meer gekeken naar persoonlijke gegevens  zoals bijvoorbeeld postcode (voor woonverzekeringen), gezondheidsprofielen of je smartwatch gegevens (voor levensverzekeringen). Daarnaast is ook fraudebestrijding een belangrijke toepassing: bepaalde patronen bij claims kunnen wijzen op verzekeringsfraude. Verzekeraars gebruiken big data op verschillende manieren en zien steeds meer mogelijkheden om met data verzekeringen op maat van de klant te maken en anderzijds kosten te besparen. 

Centennium is gespecialiseerd in Business Intelligence, Analytics en Datawarehousing en weet data op een efficiënte manier op te slaan en bruikbaar te maken voor analyses en rapportages. Door data te verzamelen, te structureren en waar nodig te centraliseren in bijvoorbeeld een datawarehouse is de data makkelijk benaderbaar en kunnen wijzigingen snel en makkelijk doorgevoerd worden. Met analyse- en rapportage tools kunnen verzekeraars de data inzichtelijk maken. Voordelen hiervan zijn dat ze hun producten beter kunnen laten aansluiten op de wensen van de klant, maar ook dat ze meer inzicht krijgen in hun bedrijfsprocessen die ze kunnen verbeteren zodat de kwaliteit en efficiency omhoog gaan, terwijl de uitgaven omlaag kunnen.

 

Deze branchecase printen of bewaren?
Hier de case in handig pdf-format:

Print Friendly, PDF & Email