Big Data & Cloud

Big Data & Cloud

Veel organisaties willen gebruikmaken van Big Data voor een betere besluitvorming en hogere efficiëntie binnen de organisatie. Hierbij worden ze geconfronteerd met grote hoeveelheden technologieën die kunnen helpen om meer grip te krijgen op de grote hoeveelheden data. Hoe kan Centennium uw organisatie helpen?

Big Data & Cloud
Veel organisaties willen gebruikmaken van Big Data voor een betere besluitvorming en hogere efficiëntie binnen de organisatie. Hierbij worden ze geconfronteerd met grote hoeveelheden technologieën die kunnen helpen om meer grip te krijgen op de grote hoeveelheden data. Hoe kan Centennium uw organisatie helpen?

Centennium heeft jaren aan expertise op het gebied van Data en Analyse opgebouwd. Voor ons is Big Data vooral data en biedt de Cloud extra en ongekende mogelijkheden.

Big Data
Uiteindelijk wil een organisatie betere data en snellere antwoorden zonder de rompslomp, die komt kijken bij het toepassen van verschillende technologieën. Daar waar Hadoop en andere Big Data platforms zich langzaam ontwikkeld hebben, is de Cloud sneller gegroeid. Daarom kan de Cloud nu veel van de problemen oplossen die eerder de vooruitgang van Big Data in de weg stonden.

Door de rol van Business Intelligence, Analytics en Big Data goed te definiëren, geven wij inzicht in de verschillen maar juist ook de randvoorwaarden voor een succesvolle toepassing van Big Data, Business Intelligence en Analytics binnen uw strategie.

De business case start met het aanscherpen van Big Data-definities en de juiste positionering. Wij onderscheiden vier onderdelen waarop wij Big Data hanteren in onze adviespraktijk:

  • Bewustwording en begripsbepaling: u ontwikkelt inzicht in actuele en toepasbare kennis over Big Data
  • Positionering: wat is het verschil met de huidige beschikbare data en de nieuwe rol van data-management en -architectuur
  • Realisatie: Big Data maar klein beginnen aan de hand van datascenario’s
  • Implementatie: samen creëren wij hetgeen in het datascenario is verkend

Cloud
Met behulp van de Cloud-technologie kan Big Data optimaal ingezet worden. Organisaties verhuizen de complexiteit naar een gehoste infrastructuur, waarbij iemand anders zorgdraagt voor het beheer. Hierdoor hoeven organisaties alleen maar na te denken over de data waarover ze beschikken, de vragen die ze hebben en de antwoorden die ze willen. Het is een kwestie van data laden en beginnen met de verwerking ervan.

Met de komst van de Cloud-technologie zijn er nieuwe mogelijkheden ontstaan om tegen lagere kosten (TCO) te opereren en zijn er meerdere varianten mogelijk zoals een private en hybride Cloud.

Big Data in de Cloud
Voor Big Data toepassingen kan een Cloudoplossing uitkomst bieden. De services die worden geboden vanuit de Cloud worden constant uitgebreid met innovatieve mogelijkheden. Wij zijn hierop voorbereid en denken graag mee over het maken van de juiste keuze. Daarbij kunnen wij met onze partners ook adviseren over een volledige Cloudstrategie. Hierdoor beschikt u over alle noodzakelijke expertise onder één dak en één aanspreekpunt.

Waarom Centennium? 

  • Workshop in business cases en use cases voor Big Data & Cloud (gericht op businesswaarde en/of technologische mogelijkheden)
  • Advies en implementatie Big Data oplossingen
  • Advies en implementatie Cloud oplossingen
  • Outsourcing en beheer van uw omgeving zowel technisch als functioneel
  • Opleiding

Centennium heeft al meer dan 20 jaar ervaring. Benieuwd naar de verhalen? Kijk dan bij onze Cases.

Wij bieden onze Big Data en Cloud expertise in verschillende vormen aan. Lees daarvoor verder op Expertise services.

Print Friendly, PDF & Email