Marktonderzoeksvragen ten behoeve van het Business Development Programma gericht op de toekomst van BI/DWH consultancy in Nederland.

Pagina 1

VRAAG 1

Welke BI/DWH technologieën zullen volgens jou over tien jaar de dominantste zijn en ben je daar nu (ook) al mee bezig in de praktijk?

1 van 13

Pagina 2

VRAAG 2

In welke BI/DWH technologie of technologieën zou jij, als jonge ambitieuze BI professional, je willen specialiseren in de aankomende tien jaar? En waarom?

2 van 13

Pagina 3

VRAAG 3

Wat zijn de laatste trends op het gebied van BI/DWH tooling? En in welke toolings zou jij je willen specialiseren in de komende jaren? En waarom?

3 van 13

Pagina 4

VRAAG 4

Steeds meer organisaties vragen zich hardop af wat het nut is van een datawarehouse en of het de investering wel waard is. Data virtualisatie zou het datawarehouse overbodig maken.

Wat is jouw mening hierin?

4 van 13

Pagina 5

VRAAG 5

Op dit moment wordt Open Source steeds meer geadapteert, denk je dat grotere organisitaties, zoals bijvoorbeeld de Overheid, in de toekomst vaker gaan kiezen voor Open Source tools?

Zo ja, welke voordelen zou dit hebben?

Zo nee, waarom niet?

5 van 13

Pagina 6

VRAAG 6

Veel consultancy bedrijven investeren steeds meer in de kennis en vaardigheden van hun werknemers, o.a met persoonlijke begeleiding en training.

Op welke manier denk je dat dit bijdraagt aan het onderscheidend vermogen van consultancy bedrijven? En welke trainingen zijn daarin het meest relevant om te volgen de komende vijf tot tien jaar?

6 van 13

Pagina 7

VRAAG 7

Onze klanten maken steeds vaker gebruik van externe BI-consultants, omdat zij goed opgeleid zijn, omdat ze thuis zijn in de nieuwste technologieën en omdat ze superproductief zijn op de werkvloer. 

Herken jij deze ontwikkeling? Zo ja, heb je zelf ervaring met externe BI-consultants in je team? Zo nee, welk beeld heb jij er bij? 

7 van 13

Pagina 8

VRAAG 8

Vind jij dat ambitieuze BI-professionals voor hun ontwikkeling, in de eerste tien jaren van hun carrière, ervaring zouden moeten opdoen in verschillende branches of vind je dat ze zich vooral binnen één branche moeten specialiseren? 

8 van 13

Pagina 9

VRAAG 9

BI professionals staan in hun loopbaan geregeld voor de keuze om of bij een eindgebruikersorganisatie (interne klant) te werken of bij een BI consultancy bedrijf. Wat denk jij, welke overwegingen en motieven kunnen helpen om een keuze te maken hierin?

9 van 13

Pagina 10

VRAAG 10

Veel organisaties, ook veel van onze klanten, willen zo datagedreven mogelijk werken. Niet elke organisatie doet dat even effectief of efficiënt. 

Wat denk jij: welke branches zullen over tien jaar de meeste progressie hebben gemaakt in hun datagedrevenheid en een optimale inrichting van hun BI-domeinen? 

10 van 13

Pagina 11

VRAAG 11

Consultancy in Nederland heeft niet altijd een goed imago in de markt. Bijvoorbeeld omdat het te duur zou zijn, dat het meer gericht zou zijn op kwantiteit in plaats van kwaliteit of dat dienstverleners onvoldoende domeinkennis hebben.

Deel jij deze visie?

Zo ja, waarom?

Zo nee, welk imago heeft consultancy voor jou persoonlijk?

11 van 13

Pagina 12

VRAAG 12

Veel mensen denken dat de gemiddelde salarissen bij eindgebruikers (interne klanten) lager liggen dan gemiddelde salarissen bij organisaties in de BI consultancy.

Deel je deze opvatting?

Zo ja, denk je dat de verschillen in salaris zich in de komende tien jaren zal doorzetten of verwacht je dat deze verschillen juist kleiner zullen worden?

Zo nee, waarom niet?

Overweeg jij in de toekomst een eventuele overstap naar de BI consultancy?

Zo ja, waarom zou je dat graag willen?

Zo nee, wat maakt een consultancybaan voor jou onaantrekkelijk?

Pagina 13

TOT SLOT...

Heel fijn dat je jouw inzichten over de toekomst van BI consultancy in Nederland met ons gedeeld hebt. Uit waardering voor jouw medewerking kun je hieronder aangeven of je het boek ‘The Data Warehouse Toolkit’ als paperback of als Ebook wilt ontvangen en of je de resultaten van het onderzoek wilt ontvangen.

Dank voor jouw deelname. Het boek en de resultaten worden zo snel als mogelijk verstuurd.

Met vriendelijke groet,

Shirley van Ast, Manager Business Development

Centennium BV – www.centennium.nl info@centennium.nl088 63 63 200 – Regulusweg 5, 2516 AC  Den Haag, Nederland

Centennium - Data- en Informatiemanagement  Centennium - Data- en Informatiemanagement 

Print Friendly, PDF & Email