Betrouwbaar datawarehouse voor de NS

Centennium - Data- en Informatiemanagement

NS: een datagedreven organisatie dankzij een betrouwbaar datawarehouse

De Nederlandse Spoorwegen (NS) is een begrip in Nederland als dienstverlener in het openbaar vervoer, met name wat betreft het reizen per spoor. Honderdduizenden mensen zijn dagelijks afhankelijk van het vervoer per trein en betrouwbare reisinformatie is belangrijker dan ooit. Om deze informatiebehoefte optimaal te kunnen ondersteunen ondergaat de NS momenteel de transitie naar een data-driven organisatie.

Om betrouwbare integrale rapportages op te kunnen leveren is het noodzakelijk dat er een goed fundament aan de informatievoorziening ten grondslag ligt. De behoefte wordt steeds groter om domein overstijgend, over de verschillende domeinen binnen de NS heen, te kunnen rapporteren en sturen. Er wordt met meerdere teams gewerkt aan dit nieuwe fundament waarbij de integratie van gegevensbronnen uit de diverse domeinen wordt gerealiseerd middels een Business Data Vault 2.0.

Bij de ontwikkeling van een solide fundament hoort een optimaal georganiseerde gegevenslagenstructuur met een duidelijke scheiding van functies en bijbehorende afspraken over de vulling en het gebruik van de verschillende lagen. Zo wordt naast de Business Data Vault gebruik gemaakt van een (insert only) Raw Data Vault en Enterprise Data Marts. De architectuur zoals beschreven in het boek ‘Building a Scalable Data Warehouse with Data Vault 2.0’ (geschreven door Daniel Linstedt en Michael Olschimke) geldt hierbij als leidraad.
Voor de vulling van het fundament wordt gebruik gemaakt van generieke processen die ETL en views genereren.

Centennium ondersteunt de NS sinds medio 2020 bij de ontsluiting van gegevensbronnen, het integreren van de gegevens binnen de nieuwe datawarehouse omgeving en de verwerking en modellering hiervan tot de Enterprise Data Marts. Samen met bronspecialisten, objecten modelleurs, architecten en functionele teams realiseren we zo een betrouwbaar datawarehouse voor de NS!

Print Friendly, PDF & Email