Analytics-uitdagingen bij RVO

 

Centennium - Data- en Informatiemanagement

Analytics-uitdagingen bij RVO ten behoeve van ondernemend Nederland 

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is in 2014 ontstaan uit een aantal specialistische organisaties met jarenlange ervaring. Samen met haar opdrachtgevers maakt zij zich sterk om ondernemende Nederlanders te helpen op gebieden als duurzaamheid, zakendoen over de grens, agrarisch ondernemen en innovatie. Met haar dienstverlening probeert RVO antwoorden te geven op de complexe vraagstukken waar we voor staan voor de wereld van morgen.

RVO heeft sinds kort een nieuwe strategie, de Agenda 2022, met als ondertitel ‘Naar een opgavegerichte organisatie’. Eén van de middelen hiervoor is datagedreven werken. Hiervoor is het project Vorming afdeling Data (VaD) in het leven geroepen, om data centraal en integraal beschikbaar te maken voor ‘self service BI’.
Met het project VaD wordt beoogd om de processen (van dienstverlening) binnen en buiten RVO te verbeteren om te kunnen bepalen en te realiseren wat we allemaal uit data kunnen halen om opdrachtgever en klant te helpen alsmede bedrijfsvoeringen te verbeteren.
Centennium helpt RVO hierbij, met name op het vlak van informatieanalyse.

Dankzij effectieve Business Informatieanalyse wordt ervoor gezorgd dat alle relevante databronnen die gebruikt worden binnen RVO onderdeel worden van de functionele ketens volgens het integrale gegevensmodel. Op basis daarvan kan data dan optimaal ingezet worden voor ‘self service BI’, met behulp van diverse tools. Voorts is er een programma van eisen opgesteld, met als doel om de afdeling Data optimaal te laten faciliteren aan de organisatie van RVO.

Inmiddels is een centraal dataregister opgesteld. Hiermee kan de prioritering en status van de te ontsluiten databronnen naar het EDWH bijgehouden worden en is het mogelijk om alle relevante data integraal aan te kunnen bieden. Tevens is het programma van eisen opgeleverd en akkoord bevonden en zijn de producten van dit programma in verschillende werkgroepen verder uitgewerkt.

RVO opereert in een groot en dynamisch netwerk. Via de eigenaar (het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat    /LNV) is zij verbonden aan rijksbreed beleid en kaders die voortkomen uit onder andere de strategische I-Agenda Rijksdienst, de Brede Maatschappelijke Heroverweging, maar ook wet- en regelgeving waar aan voldaan moet worden. RVO kent vele opdrachtgevers waarvoor zij beleid tot uitvoering brengt. Denk hierbij aan o.a. de EU, ministeries, provincies, gemeenten en waterschappen. Er worden diverse klantgroepen onderscheiden: naast ondernemers zijn ook particulieren, instituten en gemeenten klant bij RVO. Om beleidsmakers en klanten verder te kunnen helpen werkt RVO samen met partners zoals Kamer van Koophandel, NVWA, brancheorganisaties, kennisinstellingen etc. Specifiek op IV-gebied is DICTU partner van RVO als leverancier voor ICT-dienstverlening.

Foto: Abe van Ancum fotografie

Print Friendly, PDF & Email