Amsterdam: bruggen bouwen en data beheren

Centennium - Data- en Informatiemanagement

Amsterdam: bruggen bouwen en data beheren

Amsterdam is van oudsher verbonden met het water. De bruggen en kademuren zijn historische en essentiële verbindingen in de stad die wereldwijd bekend staat om haar grachten. Lange tijd is er te weinig aandacht geweest voor het beheer en onderhoud van deze bruggen en kademuren. De gevolgen hiervan worden in toenemende mate duidelijk. Zie bijvoorbeeld: https://nos.nl/artikel/2346286-kademuur-in-centrum-amsterdam-deels-ingestort.html

Programma Bruggen en Kademuren (PBK)

Het Programma Bruggen en Kademuren (PBK) werkt aan een functionerende stad met veilige en toekomstbestendige bruggen en kademuren voor de huidige en volgende generaties. Gemeente Amsterdam heeft ongeveer 1800 bruggen en 600 kilometer kades, oevers en glooiingen in beheer. Het PBK richt zich op de 829 verkeersbruggen en de circa 205 km kademuren met een constructief element, die belangrijk zijn voor het functioneren van de stad of waarbij de risico’s op constructieve gebreken hoog worden ingeschat.
Binnen deze scope heeft het programma de taak om de constructies te onderzoeken, veilig te houden en te vernieuwen waar nodig, met grote aandacht voor bereikbaarheid en leefbaarheid in de stad.

Programma Bouwen met Informatie (BMI)

Om deze taak te ondersteunen en verbeterd inzicht te krijgen in het areaal, is het op orde brengen en ontsluiten van de bestaande en toekomstige gegevens noodzakelijk. Er is behoefte aan een informatievoorziening die bijdraagt aan efficiency en doeltreffendheid.
Het programma Bouwen met Informatie (BMI) is verantwoordelijk voor de digitalisering van broninformatie en het ontsluiten hiervan voor diverse partijen. 

BMI ontwikkelt verschillende voorzieningen waarmee versnipperde informatie, gecentraliseerd en gedigitaliseerd wordt opgeslagen, de processen binnen PBK integraal gefaciliteerd worden (workflow management), zodat continu de actuele staat van assets binnen PBK verschaft kan worden. Ook bouwt en beheert BMI een portaal waarmee data ten behoeve van inspecties direct door marktpartijen kunnen worden ingevoerd en geraadpleegd, en geeft zij inzicht in de voortgang en resultaten van PBK. Hiermee creëert zij structuur voor de organisatie om succesvol op concrete doelen te kunnen sturen.

Business- en informatieanalyse

Voor de ontwikkeling van deze voorzieningen is adequate (business en) informatieanalyse nodig, middels de vertaling van de (verbeter)wensen en eisen van de business, bijvoorbeeld middels customer journey mapping, wireframes, service blueprints en user stories.
Dit allemaal voor voorzieningen die gericht zijn op de in- en output van informatie; voor voorzieningen waarin informatie eenduidig wordt vastgelegd en voorzieningen die tal van complexe processen ondersteunen en erop gericht zijn om die informatie inzichtelijk en visueel te maken.
Centennium draagt bij door analysewerkzaamheden uit te voeren voor twee van de drie (bron)applicaties die ontwikkeld worden onder de paraplu van BMI. Hierdoor werkt Centennium gericht mee aan het doel van de gemeente om de transformatie van reactief onderhoud naar datagestuurd onderhoud c.q. ‘predictive maintenance’ te maken.

Op de foto het pand aan de Grimburgwal in mei 2019, zoals te zien op Google Maps, voordat de kademuur instortte…. (bron: NOS)

Print Friendly, PDF & Email