search arrow arrow-left download facebook linkedin twitter share googleplus mail check phone
Terug

Data- en informatiemanagement in de Zorg

Optimalisering van rapportage- en analysemogelijkheden in de zorgbranche, met als doel beter inzicht in bedrijfsprocessen, bijvoorbeeld personeelszaken, logistieke stromen, patiëntenregistratiesystemen en financiën, waaronder realisatie en budget.

Onze dienstverlening: effectieve inzet van Business Intelligence ten behoeve van optimaal data- en informatiemanagement

Door aangescherpte regelgeving (zoals de privacywetgeving), de marktwerking, de toegenomen automatiseringsmogelijkheden en groeiende efficiëntiebehoeften, is ook in de zorgsector informatievoorziening een steeds belangrijker aandachtsgebied.

Er is bijna geen sector waar zoveel data in omgaat als in de zorgsector. Bovendien wordt steeds meer data belangrijk voor adequate besluitvorming. Effectief datamanagement leidt tot waardevolle informatie en uiteindelijk tot inzichten die nodig zijn voor alle belangrijke besluitvormingsprocessen in alle delen van een organisatie.

Vaak kunnen zorgorganisaties zelf aan de slag met data- en informatiemanagement, soms ontbreekt het aan tijd of aan de juiste kennis binnen de organisatie om de informatievoorziening op peil te brengen en te houden. Centennium ontzorgt graag. Middels advies en hulp bij het organiseren en structureren van waardevolle data en het creëren van tastbare inzichten waarop zorgorganisaties kunnen sturen. Van advies en ontwerp tot complete realisatie en beheer van Business Intelligence oplossingen.

Organisaties als Kwintes, Tergooi Ziekenhuizen en Gemiva maken al jarenlang gebruik van onze expertise en kennen de kracht van Centennium (klik op een case voor een beschrijving ervan):

Kwintes: flexibele BI-omgeving

Tergooi Ziekenhuizen: vervanging van het BI platform

Gemiva-SVG groep: ondersteuning datawarehouse

Wat doen we?

Onze consultants helpen met allerhande vraagstukken op het gebied van data- en informatiemanagement. Denk hierbij aan:

  • Het uitvoeren van een ‘Quick scan’ en eventueel het opstellen van een ‘Roadmap’: waar staat de organisatie op het gebied van data- en informatiemanagement, waar wil de organisatie naar toe en wat is daarvoor nodig?
  • Het uitvoeren van informatie- en requirementsanalyses; welke managementinformatie is er nodig om effectiever te kunnen sturen?
  • Het ontwerpen, inrichten en/of onderhouden van adequate rapportage- en analyseomgevingen;
  • Het organiseren van maatgesneden workshops voor het management of groepen medewerkers, bijvoorbeeld om uitleg te geven over effectief data- en informatiemanagement respectievelijk daarvoor geschikte BI-oplossingen;
  • Het on-the-job begeleiden van medewerkers in het gebruik van de diverse rapportage tools (o.a. QlikView, Qlik Sense, Cognos Report-, Query- & Analysis Studio, Tableau, Microsoft Power BI);
  • Het rechtstreeks ontsluiten van informatie uit diverse systemen op basis van bestaande oplossingen, bijvoorbeeld voor financiën, personeelszaken en patiëntenregistraties;
  • Het realiseren van maatoplossingen, dashboards, analyses en rapportages naar gelang de informatiebehoefte.