search arrow arrow-left download facebook linkedin twitter share googleplus mail check phone
Terug

Data- en informatiemanagement in de Zorg

Cliënten die zorg ontvangen en medewerkers die zorg verlenen kunnen altijd rekenen op betrouwbare informatie die ze op dat moment nodig hebben, omdat de informatievoorziening goed geregeld en betrouwbaar is.

Centennium helpt de informatievoorziening te verbeteren zodat werkprocessen worden ondersteund met juiste en samenhangende informatie, bijvoorbeeld door rapportage- en analyses mogelijk te maken op de informatie uit de belangrijkste informatiesystemen. Om tot juiste inzichten te komen kan de informatie uit het Elektronisch Cliënten Dossier, of het ZorgInformatieSysteem gecombineerd worden met de medewerker- en salarisadministratie, met geplande afspraken en geroosterde uren en met financiële informatie zoals budget en realisatie.

Voor goede zorg is de betrouwbare informatievoorziening tegenwoordig onmisbaar. Door de vele veranderingen zoals aangescherpte regelgeving, marktwerking, toegenomen digitalisering en groeiende behoefte aan efficiëntie, is de informatievoorziening in de zorgsector een steeds belangrijker aandachtsgebied geworden en een speerpunt in het meerjarenbeleid.

Er is bijna geen sector waar zoveel data in omgaat als in de zorgsector. Bovendien is voor adequate besluitvorming steeds meer kwalitatieve data nodig. Effectief datamanagement leidt tot waardevolle informatie en uiteindelijk tot inzichten die nodig zijn voor alle belangrijke besluitvormingsprocessen in alle delen van een organisatie. Vaak kunnen zorgorganisaties zelf aan de slag met data- en informatiemanagement, soms ontbreekt het aan tijd of aan de juiste kennis binnen de organisatie om de informatievoorziening op peil te brengen en te houden. Centennium ontzorgt graag. Middels advies en hulp bij het organiseren en structureren van waardevolle data en het creëren van tastbare inzichten waarop zorgorganisaties kunnen sturen. Van advies en ontwerp tot complete realisatie en beheer van Business Intelligence oplossingen: Centennium is uw kennispartner!

Organisaties als Kwintes, Tergooi Ziekenhuizen en Gemiva maken al jarenlang gebruik van onze expertise en kennen de kracht van Centennium (klik op een case voor een beschrijving ervan):

Kwintes: Centennium bouwt datawarehouse voor Kwintes

Tergooi Ziekenhuizen: Advies bij vervanging BI platform bij ziekenhuis Tergooi

Gemiva-SVG groep: Duurzame borging dataprocessen Gemiva-SVG groep

Waarom Centennium?

Onze specialisten helpen met allerhande vraagstukken op het gebied van data- en informatiemanagement. Denk hierbij aan:

  • Het uitvoeren van een ‘Quick scan’ en eventueel het opstellen van een informatieplan of ‘Roadmap’;
  • Het uitvoeren van informatieanalyse en opstellen van programma van eisen en wensen;
  • Het ontwerpen, inrichten en/of onderhouden van adequate rapportage- en analyseomgevingen;
  • Het organiseren van maatgesneden workshops voor het management of groepen medewerkers, bijvoorbeeld om uitleg te geven over effectief data- en informatiemanagement  en over geschikte BI-oplossingen;
  • Het on-the-job begeleiden van medewerkers in het gebruik van de diverse rapportage tools, bijvoorbeeld QlikView, Qlik Sense, Cognos Report-, Query- & Analysis Studio, Tableau, Microsoft Power BI, Business Objects;
  • Het rechtstreeks ontsluiten van informatie uit diverse systemen op basis van bestaande oplossingen, bijvoorbeeld voor cliënten&patiënten administraties, medewerkeradministraties en financiële administraties;
  • Het realiseren van maatoplossingen, dashboards, analyses en rapportages naar gelang de informatiebehoefte.

Wilt u meer weten over onze diensten klik dan hier. Nieuwsgierig naar onze data- en informatie expertise? Wij adviseren en helpen bij het organiseren en structureren van uw waardevolle data ten behoeve van tastbare inzichten en resultaten.