search arrow arrow-left download facebook linkedin twitter share googleplus mail check phone
Terug

Disclaimer

Centennium Opleidingen

Verlening van toegang tot de website
Centennium BV, hierna te noemen Centennium, verleent u hierbij toegang tot www.centennium-opleidingen.nl ("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Centennium behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid
Centennium spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden inhoud wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze inhoud kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Centennium. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. Centennium oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier. Voor door gebruikers geplaatste inhoud en op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Centennium nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. 

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de inhoud van de Website zijn in handen van Centennium en haar licentiegevers en bezoekers. Tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is, is kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Centennium, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht.