search arrow arrow-left download facebook linkedin twitter share googleplus mail check phone
Terug

Visuele Analyse

Een plaatje zegt meer dan duizend woorden.

Visualisatie is een bewuste keuze!

Ontwerpers en ontwikkelaars van rapporten besteden een groot gedeelte van de dag aan hoe informatie gepresenteerd wordt aan een eindgebruiker. Tabellen worden opgemaakt, grafieken worden gekozen en alles wordt voorzien van een mooie huisstijl. Maar schieten we niet het doel voorbij: het doel is immers om inzichten te creëren.

Visualisatie richt zich op het laatste stuk van een Data en Analytics traject: hoe de vergaarde gegevens op een juiste maar vooral doeltreffende manier presenteren aan de gebruikers.

Vaak blijft dit laatste stuk van het traject onderbelicht waardoor de kracht van de informatie sterk afneemt. Als we weten welke "visuele" regels gelden voor ons als mens, dan weten we ook wanneer informatie wel correct overkomt of wanneer dit niet gebeurt. Het maken van een bepaald rapport of zelfs een dashboard is dus niet langer iets arbitrairs, maar wordt een bewuste keuze.

Essentieel is het geven van "actiegericht inzicht"

Essentieel binnen Data en Analytics is het geven van "actiegericht inzicht". Hiervoor zijn visualisaties uitermate geschikt door de versimpelde weergave en de visueel ingestelde beschouwer. Een nadeel is dat het visuele systeem van de mensen zeer complex is. Wel zijn er een aantal wetmatigheden en regels te benoemen waar men zich aan moet houden. Gebeurt dit niet dan schiet een visualisatie, en daarmee ook de rapportage, vaak haar doel voorbij. 

Wat kunnen we voor je betekenen?

  • Visualisaties ontwikkelen waarmee werkelijk inzicht wordt verkregen
  • Standaarden en best practices opstellen voor ontwerpers en ontwikkelaars
  • Vertalen van visualisatieprincipes naar kant en klare "templates" voor de bekende visualisatietools
  • Visualisatieaudit op bestaande rapportages en analytische toepassingen 
  • Opleiding en tooltraining

 ​We bieden onze Visualisatie expertise in verschillende vormen aan: Advies en Diensten