search arrow arrow-left download facebook linkedin twitter share googleplus mail check phone
Terug

Roadmap voor BI

Een methodiek om tot een praktisch uitvoerbare roadmap te komen

De Centennium BI roadmap is een methodiek die is ontwikkeld om u te helpen uw visie op Business Intelligence (BI) te bepalen, doelstellingen te benoemen en zo te komen tot een praktisch uitvoerbare roadmap. De methodiek kent de volgende uitgangspunten:

  • Meerdere perspectieven garanderen een brede benadering, want BI raakt alle facetten van de organisatie
  • Visie: bepaal uw visie, ambities en doelstellingen
  • Assessment: onderzoek en maak concreet waar u staat en waar u naar toe wilt
  • Roadmap: stapsgewijs naar succes aan de hand van een praktisch stappenplan, korte en langere termijn

Op basis van de hiervoor genoemde uitgangspunten helpen wij om in drie eenvoudige stappen uw eigen roadmap te definiëren.

Stap 1: Bepaal visie, ambities en doelstellingen

'Eenduidigheid' is de belangrijkste reden waarom wij vinden dat BI alleen succesvol kan zijn als het vanuit een visie wordt aangepakt. 

Stap 2: Voer assessment uit

Wij doen dit vanuit meerdere perspectieven. Dat maakt het tastbaar en waarborgt dat alle facetten de juiste aandacht krijgen, op het juiste moment.

Stap 3: Bepaal roadmap

Uw route omvat de aandachtgebieden en actiepunten die tijdens het assessment zijn geformuleerd, voorzien van prioriteit en uitgezet in de tijd. Zo ontstaat uw eigen roadmap.