search arrow arrow-left download facebook linkedin twitter share googleplus mail check phone
Terug

Proof of concept en Toolselectie

Met korte en resultaatgerichte proof of concepts maken we de waarde van concepten en technologieën zichtbaar.

Wij voeren proof of concepts uit met onze klanten om in korte tijd en tegen beperkte investeringen de waarde van concepten en technologieën zichtbaar te maken. Voor zowel de IT-organisatie als voor de beslissers en eindgebruikers in de business.

De mogelijkheden zijn uitgebreid: datawarehouse automation en agile data modelleren, big data en analytics, data virtualisatie, business intelligence en cloudoplossingen. Zowel gericht op inzicht krijgen in de mogelijkheden van tools als op de noodzakelijke modelleringsconcepten en architectuurkeuzes.

Een proof of concept bestaat uit een viertal stappen:

Stap 1. POC Voorbereiding

Samen met u stellen we een kort plan van aanpak op waarin opgenomen:

 • Business context en aanleiding
 • Eén of meerdere concrete use cases
 • Korte scan van de technische omgeving
 • Technische randvoorwaarden
 • Teamsamenstelling en planning

Stap 2. POC Uitvoering

 • Het team gaat aan de slag met installatie en technische inrichting
 • Afhankelijk van de inhoud van de proof of concept ligt de nadruk op het realiseren van de use case op tools, architectuur, concepten of een combinatie
 • In drie tot vijf dagen worden de use cases gerealiseerd

Stap 3. POC Resultaten

 • De resultaten van de use cases worden besproken met u en het team
 • Bij proof of concepts van tools worden de resultaten gepresenteerd via een demo

Stap 4. POC Vervolgstappen

 • Wij werken bij voorkeur met business cases. De resultaten van de proof of concept vormen daarbij de basis om samen met u de business case helder te krijgen
 • De business case richt zicht op het tastbaar maken van de Return on Investment voor de klant. We hebben diverse templates voor business cases beschikbaar.

Voorbeelden van recent uitgevoerde POC's:

 • Enterprise Data Integratie met data virtualisatie (Finance)
 • Business case voor Big Data (Lokale overheid)
 • Project Start Architectuur voor Datawarehouse automation, Big Data en Data Virtualisatie (Logistiek)
 • Datawarehouse automation met data vault op Teradata platform (Farmacie)

Ga naar Software & Licenties voor een overzicht van tools waarin wij zijn gespecialiseerd.