search arrow arrow-left download facebook linkedin twitter share googleplus mail check phone
Terug

Data- en Informatieanalyse

Eisen en wensen in kaart gebracht.

Een goede data- en informatieanalyse is de basis voor een succesvolle implementatie van elke Business Intelligence en Analytics toepassing. Business Intelligence en Analytics wijken echter op een aantal punten af van reguliere applicatieontwikkeling en -gebruik.

Business Intelligence en Analytics geven grip en controle op data, informatie en inzicht via het ontsluiten en analyseren van Datawarehouses en andere databronnen.

De informatiebehoefte maar ook de resulterende informatieproducten zoals datawarehouses, rapportages en analytische toepassingen zijn voortdurend in beweging als gevolg van verandering in de businessprocessen. De algemene methodieken voor informatieanalyse zijn dan niet voldoende in staat om met deze voortdurende verandering in de behoefte aan data, informatie en inzicht om te gaan: ze gaan vaak uit van vaststaande randvoorwaarden en zijn gericht op functionaliteit in plaats van het leveren van data, informatie en inzicht.

Wij hanteren op maat gesneden besturingsmodellen, proces- en informatiemodelleringsmethoden, checklists en best practices. Deze geven structuur en richting bij het houden van interviews, uitvoeren van workshops, een goede verslaglegging en vormen daarmee de basis voor een passend ontwerp. Bij dit alles wordt het doel, een succesvolle implementatie, in het achterhoofd gehouden. Wij werken met een verzameling van acht templates waarmee van strategische behoefte tot implementatie de data- en informatiebehoefte in kaart wordt gebracht.

Waarom Centennium?

  • Uitvoeren van data- en informatieanalyse voor je Business Intelligence en Analytics projecten, van A tot Z
  • Analyse van bronsystemen (off-the-shelf en maatwerk), van ERP tot Cloud
  • Analyse van informatiebehoeften van gebruikers, van dashboard tot analytische toepassing
  • Vertalen van analyseresultaten naar agile ontwerp van Business Intelligence en Analytics toepassingen
  • Audit op bestaande data- en informatieanalyses
  • Opleiding

Wij bieden onze data- en informatieanalyse expertise in verschillende vormen aan: Advies en Diensten